تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مسئولیت کیفیت نمونه گیری از بتن با مسئول آزمایشگاه و مهندس ناظر است. تشخیص آنکه نتایج آزمایش چکش اشمیت برای بتن به تنهایی قابل قبول است بر عهده ناظر سازه میباشد .

  سلام
  مسئولیت کیفیت نمونه گیری از بتن با مسئول آزمایشگاه و مهندس ناظر است.
  تشخیص آنکه نتایج آزمایش چکش اشمیت برای بتن به تنهایی قابل قبول است بر عهده ناظر سازه میباشد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام مهندس جان در این قبیل موارد ناظر بایستی اولا در گزارش سقف طبقه دوم ذکر کند که تائید بتن سقف طبقه دوم منوط به نتایج آزمایشات بتن میباشد ، ثانیا بعد از آنکه نتایج بتن جواب نداد ناظر بایستی برای سقف طبقه دوم عدم استحکام را گزارش کند و تائید استحکام آنرا منوط به اجرای نقشه های جدید مقاوم سازی موردادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس جان
  در این قبیل موارد ناظر بایستی اولا در گزارش سقف طبقه دوم ذکر کند که تائید بتن سقف طبقه دوم منوط به نتایج آزمایشات بتن میباشد ، ثانیا بعد از آنکه نتایج بتن جواب نداد ناظر بایستی برای سقف طبقه دوم عدم استحکام را گزارش کند و تائید استحکام آنرا منوط به اجرای نقشه های جدید مقاوم سازی مورد تائید محاسب نماید ،
  در خصوص بتن ریزی ستونها به نظر من ناظر نبایستی ادامه عملیات ساختمانی را منوط به نتایج آزمایشات بتن نماید و کار مردم را متوقف کند بلکه بایستی بگذارد کار ساختمانی ادامه یابد و درصورت ضعف در کیفیت بتن ، مهندس ناظر بایستی تقاضای مقاوم سازی از مالک‌و محاسب نماید و اگر ناظر گزارشاتش را درست داده باشد این تقاضا او خارج از موعد نخواهد بود و آثار انتظامی و حقوقی برایش ندارد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام در حال حاضر شما بعنوان ناظر بایستی قضاوت مهندسی بکنید و این بستگی تام به قضاوت ناظر دارد ، می توانید به استناد نتایج آزمایش میلگرد فونداسیون را تائید کنید و همچنین می توانید به استناد گزارش در موعدتان فونداسیون را تائید نکنید . خودتان باید قضاوت کنید و بنده نباید بجای شما قضاوت کنم .

  سلام
  در حال حاضر شما بعنوان ناظر بایستی قضاوت مهندسی بکنید و این بستگی تام به قضاوت ناظر دارد ، می توانید به استناد نتایج آزمایش میلگرد فونداسیون را تائید کنید و همچنین می توانید به استناد گزارش در موعدتان فونداسیون را تائید نکنید .
  خودتان باید قضاوت کنید و بنده نباید بجای شما قضاوت کنم .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام و عرض ادب مسئولیت کنترل گواهی های استاندارد اعم از آسانسور یا آتش نشانی با ناظر هماهنگ کننده است . همچنین مسئولیت کنترل کیفیت بلوک سیمانی سبک با ناظر معماری میباشد.

  سلام و عرض ادب
  مسئولیت کنترل گواهی های استاندارد اعم از آسانسور یا آتش نشانی با ناظر هماهنگ کننده است .
  همچنین مسئولیت کنترل کیفیت بلوک سیمانی سبک با ناظر معماری میباشد.

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. بله ، در این صورتی که شما میفرمائید ، شرکت ژئوتکنیک در دادگاه تبرئه خواهد شد ، ولی حواستان باشد ! چاه کندن الزاما نیازمند قرارداد نوشتن نیست ، قرارداد می تواند شفاهی هم باشد .

  بله ، در این صورتی که شما میفرمائید ، شرکت ژئوتکنیک در دادگاه تبرئه خواهد شد ، ولی حواستان باشد ! چاه کندن الزاما نیازمند قرارداد نوشتن نیست ، قرارداد می تواند شفاهی هم باشد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 2