تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و درود اگر خود بتن از لحاظ نحوه اجرا ایراد داشت میبایستی به فعل مضارع گزارش کنید لیکن اگر بتن از لحاظ کیفیت ایراد داشته باشد میبایستی در گزارشاتتان تائید بتن را منوط به نتایج آزمایشات آن نمائید .

  سلام و درود
  اگر خود بتن از لحاظ نحوه اجرا ایراد داشت میبایستی به فعل مضارع گزارش کنید لیکن اگر بتن از لحاظ کیفیت ایراد داشته باشد میبایستی در گزارشاتتان تائید بتن را منوط به نتایج آزمایشات آن نمائید .

  نمایش کمتر
  • 6
 • 11
 1. سلام مهندس جان در خصوص اینکه کارمند شهرداری با اظهار نظر برروی متن گزارشات مهندس ناظر تقاضای تغییر در متن گزارش ناظر را دارد موضوع جدیدی نیست ، سالها پیش در تهران نیز چنیین حالتی وجود داشت ، خوشبختانه در حال حاضر در تهران ناظرین گزارشات خود را از طریق سیستم اتوماسیون برای شهرداری ارسال مینمایند و هیادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  در خصوص اینکه کارمند شهرداری با اظهار نظر برروی متن گزارشات مهندس ناظر تقاضای تغییر در متن گزارش ناظر را دارد موضوع جدیدی نیست ، سالها پیش در تهران نیز چنیین حالتی وجود داشت ، خوشبختانه در حال حاضر در تهران ناظرین گزارشات خود را از طریق سیستم اتوماسیون برای شهرداری ارسال مینمایند و هیچ مقامی حق اظهار نظر در گزارشات ناظر را ندارد .
  مهندس عزیز چنانچه میبینید اظهار نظر این کارمند شهرداری مانع از ارائه گزارشات مورد نظرتان خواهد بود بایستی گزارشتان را با اظهارنامه قضایی به شهردار منطقه تان ارسال فرمائید ، روش ارسال گزارش با اظهارنامه قضایی را در جلسه ۱۰ کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1