تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان طبق رویه هایی که در پرونده های حوادث ناشی از آتش سوزی از کارشناسان رسمی دادگستری و محاکم قضایی مشاهده کرده ایم ، مسئولیتهای اطفا و اعلام حریق در خسارتهای جانی و مالی حادث شده در زمان بهره برداری بر اساس قاعده علیت یعنی بررسی سببیت و مباشرت و معاونت و مشارکت …. رسیدگی میشود ، یعنی کلیهادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  طبق رویه هایی که در پرونده های حوادث ناشی از آتش سوزی از کارشناسان رسمی دادگستری و محاکم قضایی مشاهده کرده ایم ، مسئولیتهای اطفا و اعلام حریق در خسارتهای جانی و مالی حادث شده در زمان بهره برداری بر اساس قاعده علیت یعنی بررسی سببیت و مباشرت و معاونت و مشارکت …. رسیدگی میشود ، یعنی کلیه کسانی که در تائید اعلام و اطفا حریق که نقص داشته موثر بوده اند به نسبت تاثیرشان درصدی تقصیر میگیرند ، خواه میتواند ناظر یا طراح تاسیسات مکانیکی یا برقی باشد خواه ناظر هماهنگ کننده و یا شرکت تائید کننده استاندارد آتش نشانی باشد خواه میتواند مالک یا سازنده یا پیمانکار نصاب تاسیسات آتش نشانی باشد و خواه بهره بردارکننده و یا هر کس دیگری که به نوعی تاثیری در حادثه داشته باشد ، ما پرونده های بسیاری را در این خصوص در کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم که میتوانید جهت آموزش به آنها مراجعه کنید .
  این قبیل بخشنامه ها و دستورالعملها را که فرمودید رافع مسئولیت مهندسین نیست ! ، شما حواستان باشد تاسیسات آتش نشانی معیوب یا ناقص را تائید نفرمائید که در صورت وقوع حادثه آتش سوزی بعلت نقص آنها درصدی هم شما تقصیر خواهید گرفت .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام در چنیین مواردی اگر حادثه ای پیش بیاید علاوه بر ناظر تاسیسات مکانیکی حتما ناظر گاز و ناظر هماهنگ کننده و مجری گاز و سازنده نیز درگیر خواهند شد و مسئولیت دارند .

  سلام
  در چنیین مواردی اگر حادثه ای پیش بیاید علاوه بر ناظر تاسیسات مکانیکی حتما ناظر گاز و ناظر هماهنگ کننده و مجری گاز و سازنده نیز درگیر خواهند شد و مسئولیت دارند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0