تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

پین شده
 1. سلام بله مهندس جان برایتان مشکل انتظامی ایجاد خواهد نمود چونکه مهندس ناظر نبایستی هیچ رابطه و تبادل مالی با مالک داشته باشد ، البته معامله تان از لحاظ حقوقی صحیح است لیکن تخلف انتظامی کرده اید . توصیه میکنم اگر قصد چنیین معامله ای را دارید آپارتمان فوق را بنام یکی از نزدیکان مورد وثوق خود مثلا همسرتادامه مطلب ...

  سلام
  بله مهندس جان برایتان مشکل انتظامی ایجاد خواهد نمود چونکه مهندس ناظر نبایستی هیچ رابطه و تبادل مالی با مالک داشته باشد ،
  البته معامله تان از لحاظ حقوقی صحیح است لیکن تخلف انتظامی کرده اید .
  توصیه میکنم اگر قصد چنیین معامله ای را دارید آپارتمان فوق را بنام یکی از نزدیکان مورد وثوق خود مثلا همسرتان خریداری نموده و سپس شما با وکالت بلاعزل فروش توامان با مبایعه نامه از همسرتان خریداری مجدد نمائید و این دو سند را به رویت هیچکس نرسانید تا زمانیکه پایانکار ساختمان و سندهای تک برگی اخذ شود .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 14
 1. سلام و درود بستگی به نوع خلاف و شدت آن دارد ! اگر فکر میکنید اطلاعاتتون در این زمینه کم هست توصیه میکنم گزارشات ناظر معماری را با ذکر تاریخ گزارش ناظر معماری مجدد در گزارشات خودتان ذکر کنید . برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه جلسات ۱۳۶ تا ۱۴۰ کانال حقوق مهندسی را گوش بفرمائید .

  سلام و درود
  بستگی به نوع خلاف و شدت آن دارد !
  اگر فکر میکنید اطلاعاتتون در این زمینه کم هست توصیه میکنم گزارشات ناظر معماری را با ذکر تاریخ گزارش ناظر معماری مجدد در گزارشات خودتان ذکر کنید .
  برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه جلسات ۱۳۶ تا ۱۴۰ کانال حقوق مهندسی را گوش بفرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 16
 1. سلام و درود درصد تقصیر بر اساس میزان تاثیر وزنی هر یک از عوامل در ایجاد خسارات برای خواهان محاسبه میشود ، که این درصدها اعداد ثابتی نیستند و بر اساس شرایط و علیت و سببیت و ... می بایستی توسط کارشناس محاسبه گردند .

  سلام و درود
  درصد تقصیر بر اساس میزان تاثیر وزنی هر یک از عوامل در ایجاد خسارات برای خواهان محاسبه میشود ، که این درصدها اعداد ثابتی نیستند و بر اساس شرایط و علیت و سببیت و … می بایستی توسط کارشناس محاسبه گردند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 24
 1. سلام کلا وظائف طراح در خصوص انجام طراحی اش طبق مفاد قرارداد فی مابین او با شما است ، اما توجه داشته باشید که مسئولیت طراح در خصوص رعایت ضوابط طراحی که انجام داده طبق مقررات ملی ساختمان میباشد .

  سلام
  کلا وظائف طراح در خصوص انجام طراحی اش طبق مفاد قرارداد فی مابین او با شما است ، اما توجه داشته باشید که مسئولیت طراح در خصوص رعایت ضوابط طراحی که انجام داده طبق مقررات ملی ساختمان میباشد .

  نمایش کمتر
  • 1
 • 12
 1. سلام به شما ، بله همونطور که گفتن دستورکاری در این مورد بهش بدید و ازش رسید بگیرید ولی توجه داشته باشید عدم وجود نقشه و ناشر برق نباید موجب این بشه که شما نسبت به اجرای برق ساختمان بی تفاوت باشید شما به عنوان ناظر اصلی ساختمان در این مورد هم مسئولیت دارید

  سلام به شما ، بله همونطور که گفتن دستورکاری در این مورد بهش بدید و ازش رسید بگیرید ولی توجه داشته باشید عدم وجود نقشه و ناشر برق نباید موجب این بشه که شما نسبت به اجرای برق ساختمان بی تفاوت باشید شما به عنوان ناظر اصلی ساختمان در این مورد هم مسئولیت دارید

  نمایش کمتر
  • 0
 • 34
 1. سلام و درود مهندس جان بنظر بنده برای ساختمانی که آسانسور در نقشه هایش طراحی شده و الزامی است و مالک آسانسور را اجرا نکرده ولو آنکه جلوی درب آسانسور تیغه هم بکشد نباید تائیدیه پایانکار بدهید ، چون وظیفه ناظر آنستکه موقع دادن تائیدیه پایانکار انطباق ساختمان با نقشه های مصوب و پروانه ساختمانی را گزارشادامه مطلب ...

  سلام و درود
  مهندس جان بنظر بنده برای ساختمانی که آسانسور در نقشه هایش طراحی شده و الزامی است و مالک آسانسور را اجرا نکرده ولو آنکه جلوی درب آسانسور تیغه هم بکشد نباید تائیدیه پایانکار بدهید
  ، چون وظیفه ناظر آنستکه موقع دادن تائیدیه پایانکار انطباق ساختمان با نقشه های مصوب و پروانه ساختمانی را گزارش نماید و این تخلف شما حداقل برای شما سه ماه محرومیت انتظامی در پی دارد ،
  ، ضمن آنکه اگر حادثه جانی هم پیش نیاید بهره برداران میتوانند از سازنده و ناظر در دادگاه طرح شکایت نمایند و خسارت نصب آسانسور را از شماها بگیرند ، چون ساختمانی را که طبق مقررات ملی ، آسانسور در آن الزامی بوده تائیدیه پایانکار داده اید و آن را مالک فروخته است !

  نمایش کمتر
  • 0
 • 7
 1. سلام مهندس جان هرگاه قرارداد مربوط به مجری ذیصلاح در سازمان ثبت شد آنگاه فرض بر این است که این ساختمان مجری ذیصلاح دارد و شما هم می توانید مجوز شروع بکار را صادر نمائید .

  سلام
  مهندس جان
  هرگاه قرارداد مربوط به مجری ذیصلاح در سازمان ثبت شد آنگاه فرض بر این است که این ساختمان مجری ذیصلاح دارد و شما هم می توانید مجوز شروع بکار را صادر نمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
 1. سلام مهندس عزیز نبایستی تا مرحله پایانکار صبر کنید در یکی از گزارشات مرحله نازک کاری تان بنویسید که مالک جانپناه زیر پنجره ها را به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر اجرا نموده که مورد تائید نمیباشد مگر آنکه تا ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتری از کف روی جانپناه ها را از نرده استفاده نماید .

  سلام
  مهندس عزیز نبایستی تا مرحله پایانکار صبر کنید در یکی از گزارشات مرحله نازک کاری تان بنویسید که مالک جانپناه زیر پنجره ها را به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر اجرا نموده که مورد تائید نمیباشد مگر آنکه تا ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتری از کف روی جانپناه ها را از نرده استفاده نماید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
 1. سلام مهندس جان می توانید گزارش سفتکاری دیگری را انشا کنید و به شهرداری بدهید و در آن ذکر کنید که طبق بازدید اخیر بعمل آمده مالک تخلفاتی را به شرح زیر در حال انجام میباشد و بعد تخلفات را در گزارش ذکر کنید و قسمت خلاف دار را نیز علامت بزنید .

  سلام
  مهندس جان می توانید گزارش سفتکاری دیگری را انشا کنید و به شهرداری بدهید و در آن ذکر کنید که طبق بازدید اخیر بعمل آمده مالک تخلفاتی را به شرح زیر در حال انجام میباشد و بعد تخلفات را در گزارش ذکر کنید و قسمت خلاف دار را نیز علامت بزنید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
تبلیغات
 1. سلام مهندس جان شما می بایستی همچنان از ساختمان بازدید کرده و تخلفات مالک از جمله عدم تعویض ناظر بدلیل فقدان صلاحیت پایه را در موعد به شهرداری گزارش نمائید فقط یادتان باشد موقع دادن تائیدیه پایانکار حتما میبایستی پایه صلاحیت آن ساختمان را داشته باشید ، اگر ندارید نباید تائیدیه پایانکار بدهید .

  سلام مهندس جان
  شما می بایستی همچنان از ساختمان بازدید کرده و تخلفات مالک از جمله عدم تعویض ناظر بدلیل فقدان صلاحیت پایه را در موعد به شهرداری گزارش نمائید
  فقط یادتان باشد موقع دادن تائیدیه پایانکار حتما میبایستی پایه صلاحیت آن ساختمان را داشته باشید ، اگر ندارید نباید تائیدیه پایانکار بدهید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0