پرسش
[vc_row][vc_column][vc_column_text]در خصوص قانون تجارت مباحثی را فرمودین که اگر شرکت بدهکار مالی باشد نمیتواند از اموال شخصی مدیر عامل برداشت کنند در صورتی میتوانند که در قرارداد شرایط خاص ذکر شود. سوال: آیا اگر شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد اداره ...
ادامه خواندن