تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس موضوعی را که در جلسه ۲۱ گفتم مربوط به سال ۹۵ است اما الان حدود یکسال است رویه سازمان و شورای انتظامی تهران عوض شده و چنانچه ناظری بدون ثبت قرارداد مجری ذیصلاح برگه شروع بکار به مالک بدهد درصورتیکه سازمان متوجه شود ناظر را بعنوان‌ متخلف به شورای انتظامی معرفی مینمایند . لذا بدون ثبت قرارداادامه مطلب ...

  سلام مهندس
  موضوعی را که در جلسه ۲۱ گفتم مربوط به سال ۹۵ است
  اما الان حدود یکسال است رویه سازمان و شورای انتظامی تهران عوض شده و چنانچه ناظری بدون ثبت قرارداد مجری ذیصلاح برگه شروع بکار به مالک بدهد درصورتیکه سازمان متوجه شود ناظر را بعنوان‌ متخلف به شورای انتظامی معرفی مینمایند .
  لذا بدون ثبت قرارداد مجری توسط مالک در سازمان به هیچ جه شروع بکار ندهید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 24
 1. سلام اگر عدم حضور مجری را ناظر گزارش نکرده باشد ، مسئولیت آن بین ناظر و سازنده و صاحب زمین و شهرداری و نظام مهندسی تقسیم میشود .

  سلام
  اگر عدم حضور مجری را ناظر گزارش نکرده باشد ، مسئولیت آن بین ناظر و سازنده و صاحب زمین و شهرداری و نظام مهندسی تقسیم میشود .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 14
 1. سلام بله مهندس جان ، مالک می تواند کپی پروانه اشتغال و قرارداد مدیریت پیمان شما را ببرد به شورای انتظامی سازمان و طی شکایتی اعلام کند شما خارج از صلاحیت و ظرفیتتان کار اجرای سوله را گرفته اید و شما انعقاد این قرارداد را به سازمان اعلام نکرده اید که در سهمیه تان درج شود ، لذا برای شما مجازات انتظامیادامه مطلب ...

  سلام
  بله مهندس جان ، مالک می تواند کپی پروانه اشتغال و قرارداد مدیریت پیمان شما را ببرد به شورای انتظامی سازمان و طی شکایتی اعلام کند شما خارج از صلاحیت و ظرفیتتان کار اجرای سوله را گرفته اید و شما انعقاد این قرارداد را به سازمان اعلام نکرده اید که در سهمیه تان درج شود ، لذا برای شما مجازات انتظامی از سازمان بگیرد تا با این اهرم فشار از شما امتیازگیری نماید ! البته احتمال هم دارد درخواستشان فقط بمنظور کسب اطلاعات شخصی شما باشد و نیت سویی نداشته باشد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 5
 1. سلام و تبربک متقابل برای سال جدید مهندس عزیز موضوع اینقدر پیچیده نیست که ! شما می توانید در انتهای هر بندی از قرارداد که دارای مفهوم نزدیک به صدور شروع بکار را دارد و ترجیحا بهتر است در قسمتهای تعهدات صاحبکار باشد ، آن جمله را که گفتیم به قرارداد نظارتتان اضافه نمائید .

  سلام و تبربک متقابل برای سال جدید
  مهندس عزیز
  موضوع اینقدر پیچیده نیست که !
  شما می توانید در انتهای هر بندی از قرارداد که دارای مفهوم نزدیک به صدور شروع بکار را دارد و ترجیحا بهتر است در قسمتهای تعهدات صاحبکار باشد ، آن جمله را که گفتیم به قرارداد نظارتتان اضافه نمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 5
 1. سلام توجه کنید که بایستی مالک تعویض مجری ذیصلاح را کتبا به شما بعنوان ناظر اعلام کرده و قرارداد جدید آنرا نیز در سازمان ثبت نماید در غیر اینصورت شما نیز می توانید عدم حضور مجری ذیصلاح را در گزارشاتتان به شهرداری اعلام نموده و در این خصوص نامه ای به مالک و سازمان بدهید که مالک نسبت به معرفی مجری جدیدادامه مطلب ...

  سلام
  توجه کنید که بایستی مالک تعویض مجری ذیصلاح را کتبا به شما بعنوان ناظر اعلام کرده و قرارداد جدید آنرا نیز در سازمان ثبت نماید در غیر اینصورت شما نیز می توانید عدم حضور مجری ذیصلاح را در گزارشاتتان به شهرداری اعلام نموده و در این خصوص نامه ای به مالک و سازمان بدهید که مالک نسبت به معرفی مجری جدید به مهندس ناظر اقدامی نمی نماید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 4
 1. سلام بله مهندس جان ، هر کسی می تواند بابت هر ادعایی از شما طرح شکایت کند که البته اثبات آن ادعا بستگی به مدارک و مستندات و نحوه استدلال و ارائه آنها به دادگاه داشته و صد البته تکنیکها و شیوه های صحیح دفاع شما نیز در محکمه می تواند در دفع شکایت او و تبرئه شما موثر باشد .

  سلام
  بله مهندس جان ، هر کسی می تواند بابت هر ادعایی از شما طرح شکایت کند که البته اثبات آن ادعا بستگی به مدارک و مستندات و نحوه استدلال و ارائه آنها به دادگاه داشته و صد البته تکنیکها و شیوه های صحیح دفاع شما نیز در محکمه می تواند در دفع شکایت او و تبرئه شما موثر باشد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3
 1. پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام بله ، برای همه ساختمانها با هر متراژی حضور مجری ذیصلاح الزامی است . اما توجه بفرمائید حضور مجری ذیصلاح تاثیر چندانی در تبرئه ناظر در حوادث ساختمانی ندارد بلکه ناظر لازم است گزارشات عدم رعایت موارد ایمنی را در موعد به شهرداری اعلام نماید تا بتواند تبرئه شود .

  پاسخ مهندس کامیار میررضوی
  سلام بله ، برای همه ساختمانها با هر متراژی حضور مجری ذیصلاح الزامی است .
  اما توجه بفرمائید حضور مجری ذیصلاح تاثیر چندانی در تبرئه ناظر در حوادث ساختمانی ندارد بلکه ناظر لازم است گزارشات عدم رعایت موارد ایمنی را در موعد به شهرداری اعلام نماید تا بتواند تبرئه شود .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 4
 1. سلام مهندس عزیز شما میبایستی طی مکاتباتی این تخلفات مالک را هم به ناظر و هم به شهرداری و هم سازمان و هم به خود مالک کتبا اعلام نموده و رسید بگیرید در غیر اینصورت برایتان تخلف انتظامی محسوب خواهد شد . لطفا جلسه ۲۹ کانال حقوق مهندسی را در این خصوص گوش بفرمائید .

  سلام
  مهندس عزیز شما میبایستی طی مکاتباتی این تخلفات مالک را هم به ناظر و هم به شهرداری و هم سازمان و هم به خود مالک کتبا اعلام نموده و رسید بگیرید در غیر اینصورت برایتان تخلف انتظامی محسوب خواهد شد .
  لطفا جلسه ۲۹ کانال حقوق مهندسی را در این خصوص گوش بفرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
 1. سلام اولا شما بعنوان ناظر بایستی تخلفات را به شهرداری گزارش کنید ، دادن دستور کار تحت شرایطی الزامی میشود که قبلا شرح داده ایم ، در هر حال دستور کار را بایستی به سازنده و یا مالک بدهید و اگر مجری ذیصلاح را هم دیدید به او هم دستور کار را ابلاغ کنید اگر هم او را ندیدید به همان مالک و سازنده ابلاغ کنیدادامه مطلب ...

  سلام
  اولا شما بعنوان ناظر بایستی تخلفات را به شهرداری گزارش کنید ، دادن دستور کار تحت شرایطی الزامی میشود که قبلا شرح داده ایم ، در هر حال دستور کار را بایستی به سازنده و یا مالک بدهید و اگر مجری ذیصلاح را هم دیدید به او هم دستور کار را ابلاغ کنید اگر هم او را ندیدید به همان مالک و سازنده ابلاغ کنید کفایت میکند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
 1. سلام مهندس جان با این وضعیت کنونی محاکم قضایی و بی توجه ای کارشناسان محترم رسمی دادگستری به احتمال زیاد مسئولیت عملکرد مجری قبلی می تواند به پای شما نوشته شود ، مگر آنکه با مجری قبلی و مالک و ناظر صورتجلسه فصل مشترک تنظیم بفرمائید و یک ‌نسخه کپی برابر اصل قرارداد مجری قبلی با مالک را هم داشته باشیدادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس جان با این وضعیت کنونی محاکم قضایی و بی توجه ای کارشناسان محترم رسمی دادگستری به احتمال زیاد مسئولیت عملکرد مجری قبلی می تواند به پای شما نوشته شود ، مگر آنکه با مجری قبلی و مالک و ناظر صورتجلسه فصل مشترک تنظیم بفرمائید و یک ‌نسخه کپی برابر اصل قرارداد مجری قبلی با مالک را هم داشته باشید تا درصورت وقوع حادثه مدارک فوق را جهت اثبات بی تقصیری خودتان به محاکم قضایی تحویل دهید .
  گرفتن نامه از مالک یک اماره ضعیف جهت اثبات بی تقصیری شماست .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1