تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. در نظام مهندسی پرمیت دادن ناظر به مجری معمول نیست ، بلکه طبق مبحث دوم ، ناظر می بایستی قبل از پوشش میلگردها توسط بتن گزارش بلامانع بودن بتن ریزی آن قسمت را به شهرداری بدهد . همه اینها را در کانال مفصل شرح داده ایم

    در نظام مهندسی پرمیت دادن ناظر به مجری معمول نیست ، بلکه طبق مبحث دوم ، ناظر می بایستی قبل از پوشش میلگردها توسط بتن گزارش بلامانع بودن بتن ریزی آن قسمت را به شهرداری بدهد .
    همه اینها را در کانال مفصل شرح داده ایم

    نمایش کمتر
    • 0
  • 1