تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان ای کاش در صورتجلسه فوق علاوه بر پیمانکار از مالک هم امضا و اثر انگشت میگرفتید . البته چنانچه در آینده از همین ناحیه حادثه ای ایجاد شود همین صورتجلسه بسیار میتواند شما را در محاکم قضایی یاری کند زیرا ثابت مینماید پس از تائیدیه پایانکار بهره بردارکنندگان تغییراتی را در برق کشی چراغ سر دادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  ای کاش در صورتجلسه فوق علاوه بر پیمانکار از مالک هم امضا و اثر انگشت میگرفتید .
  البته چنانچه در آینده از همین ناحیه حادثه ای ایجاد شود همین صورتجلسه بسیار میتواند شما را در محاکم قضایی یاری کند زیرا ثابت مینماید پس از تائیدیه پایانکار بهره بردارکنندگان تغییراتی را در برق کشی چراغ سر در ایجاد کرده اند .
  با این وجود اگر باز احساس خطر میکنید می توانید نامه یا اظهارنامه ای خطاب به شهرداری منطقه بنویسید و صورتجلسه فوق را نیز ضمیمه آن نموده و به شهرداری اعلام نمائید که تغییراتی در برقکشی ساختمان در قسمت سر در توسط بهره بردارکنندگان ایجاد گردیده که خطر آفرین است و تقاضای اصلاح آنرا از شهرداری نمائید .

  نمایش کمتر
  • 1
 • 53
 1. سلام مهندس جان بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشته تائیدیه پایانکار بدهید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3
 1. سلام مهندس جان در گزارش نازک کاری تان بنویسید که مالک در حال انجام کارهای تاسیساتی می باشد لیکن تاسیسات شبکه خودکار باران را اجرا نمی نماید ، آنگاه گزارشتان در موعد خواهد شد و بعدها اگر مالک اعتراض کند مسئولیتی

  سلام مهندس جان
  در گزارش نازک کاری تان بنویسید که مالک در حال انجام کارهای تاسیساتی می باشد لیکن تاسیسات شبکه خودکار باران را اجرا نمی نماید ، آنگاه گزارشتان در موعد خواهد شد و بعدها اگر مالک اعتراض کند مسئولیتی

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام مهندس عزیز اینگونه نبایستی به این موضوع نگاه کنید چونکه شما هم بعنوان سبب غیر مستقیم مسئول خواهید شد ! به نظر بنده ناظر تاسیسات مکانیکی چنیین کار غیر فنی ایی را نبایستی تائید کند و این موضوع را میبایستی حتما به ناظر هماهنگ کننده اطلاع دهد در غیر اینصورت چنانچه در آینده از لحاظ سازه ای تغییر شکلادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس عزیز
  اینگونه نبایستی به این موضوع نگاه کنید چونکه شما هم بعنوان سبب غیر مستقیم مسئول خواهید شد ! به نظر بنده ناظر تاسیسات مکانیکی چنیین کار غیر فنی ایی را نبایستی تائید کند و این موضوع را میبایستی حتما به ناظر هماهنگ کننده اطلاع دهد در غیر اینصورت چنانچه در آینده از لحاظ سازه ای تغییر شکلی در آن تیر ایجاد گردد و طرح دعوا شود در محاکم قضایی آقایان کارشناسان محترم دادگستری می توانند شما را بعنوان کسیکه از این تخلف اطلاع داشته اید و این تخلف را ولو آنکه مستقیما در حوزه مسئولیت تان نیست تائید کرده اید مورد تقصیر قرار دهند ، ضمن آنکه سازنده می تواند در محکمه ادعا کند این تخلف زیر نظر ناظر تاسیسات مکانیکی صورت گرفته و تائیدات ایشان را نیز دارد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 2
 1. سلام مهندس عزیز شما بایستی کلیه تخلفات ساختمان بر خلاف نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی را به ناظر هماهنگ کننده و یا شهرداری در موعد گزارش کنید و تائیدیه برای پایانکار به مالک ندهید مگر آنکه طراح مندرج در پروانه ساختمانی تغییرات مذکور در نقشه های تاسیسات مکانیکی را کتبا اعلام نماید که مورد تائید است ،ادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس عزیز شما بایستی کلیه تخلفات ساختمان بر خلاف نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی را به ناظر هماهنگ کننده و یا شهرداری در موعد گزارش کنید و تائیدیه برای پایانکار به مالک ندهید مگر آنکه طراح مندرج در پروانه ساختمانی تغییرات مذکور در نقشه های تاسیسات مکانیکی را کتبا اعلام نماید که مورد تائید است ،
  البته اگر طراح تغییرات فوق را تائید نکرد مالک می تواند طراح خود را عوض نموده و طراحی را اختیار و انتخاب کند که تغییرات فوق را تائید نماید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام بله ، مسئول هستید باید این تخلف را گزارش کنید به ناظر هماهنگ کننده تا او هم این تخلف را به شهرداری اعلام کند .

  سلام
  بله ، مسئول هستید
  باید این تخلف را گزارش کنید به ناظر هماهنگ کننده تا او هم این تخلف را به شهرداری اعلام کند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • -1
 1. نه خیر ، آن پنج تا چک لیست کافی نیست ، فقط نمایشی است ! مرز ناظر گاز و تاسیسات مکانیکی کمی مخدوش است ، اما همینقدر بدانید ناظر تاسیسات مکانیکی میبایستی کار ناظر گاز را دقیقا دوباره چک کند ، لاکن ناظر گاز فقط کارهای مربوط به دودکش و لوله گاز و دریچه تبادل هوا را میبایستی کنترل نماید .

  نه خیر ، آن پنج تا چک لیست کافی نیست ، فقط نمایشی است !
  مرز ناظر گاز و تاسیسات مکانیکی کمی مخدوش است ، اما همینقدر بدانید ناظر تاسیسات مکانیکی میبایستی کار ناظر گاز را دقیقا دوباره چک کند ، لاکن ناظر گاز فقط کارهای مربوط به دودکش و لوله گاز و دریچه تبادل هوا را میبایستی کنترل نماید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. چون این موضوع نظارت آبفا خیلی جدید است و پرونده مرگ خاموش در تک ناظره بهمراه ناظر آبفا تاکنون نداشته ایم ، باید صبر کنیم ‌تا پرونده مرگ خاموشی پیش بیاید و بعد نظر بدهیم . فعلا حرف شما را میتوانم بپذیرم ، اما شرط عقل حکم میکند که ناظر آبفا موارد تاسیساتی بالاخص دودکشها و دریچه تبادل هوا را نیز مورد مادامه مطلب ...

  چون این موضوع نظارت آبفا خیلی جدید است و پرونده مرگ خاموش در تک ناظره بهمراه ناظر آبفا تاکنون نداشته ایم ، باید صبر کنیم ‌تا پرونده مرگ خاموشی پیش بیاید و بعد نظر بدهیم .
  فعلا حرف شما را میتوانم بپذیرم ، اما شرط عقل حکم میکند که ناظر آبفا موارد تاسیساتی بالاخص دودکشها و دریچه تبادل هوا را نیز مورد مداقه قرار داده و سپس تائیدیه بدهد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0