تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و درود اگر فکر میکنید اجرای لوله سیمانی در زیر ستونهای تزئینی می تواند باعث عدم استحکام و ریزش نما در آینده شود می بایستی این تخلف را حتما در موعد به شهرداری گزارش کنید و اگر مالک خلاف فوق را رفع نکرد نبایستی به او پایانکار بدهید تا این تخلف را مرتفع نماید . لطفا جلسات ۶۲ و ۱۱۰ کانال حقوق مهندسادامه مطلب ...

  سلام و درود
  اگر فکر میکنید اجرای لوله سیمانی در زیر ستونهای تزئینی می تواند باعث عدم استحکام و ریزش نما در آینده شود می بایستی این تخلف را حتما در موعد به شهرداری گزارش کنید و اگر مالک خلاف فوق را رفع نکرد نبایستی به او پایانکار بدهید تا این تخلف را مرتفع نماید .
  لطفا جلسات ۶۲ و ۱۱۰ کانال حقوق مهندسی را گوش نمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 17
 1. سلام مهندس جان تعیین درصد تقصیر یا به عبارتی تعیین وزن تاثیر هر یک از عوامل در وقوع خسارت عددهای ثابتی نیستند که به این شکل می پرسید ، بلکه بستگی تام به علیتها و سبب ها و یا به عبارتی کم کاری هر یک از عواملی که ذکر کردید دارد ، به عبارت دیگر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس آنکه هر یک عوامل فوق به چه مادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس جان تعیین درصد تقصیر یا به عبارتی تعیین وزن تاثیر هر یک از عوامل در وقوع خسارت عددهای ثابتی نیستند که به این شکل می پرسید ، بلکه بستگی تام به علیتها و سبب ها و یا به عبارتی کم کاری هر یک از عواملی که ذکر کردید دارد ،
  به عبارت دیگر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس آنکه هر یک عوامل فوق به چه میزانی به تکالیف قانونی خود عمل نکرده برای آنها درصد تقصیر در نظریه خود مشخص میکند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 2
 1. سلام مهندس عزیز شما باید بدانید که قول و تعهدات شفاهی هیچ سندیت و اعتباری ندارد !! سریعا در این خصوص نامه کتبی به کارفرما بزنید و از ایشان رسید بگیرید ، و اگر رسید نداد نامه مذکور را به ایشان اظهارنامه قضایی نمائید .

  سلام مهندس عزیز
  شما باید بدانید که قول و تعهدات شفاهی هیچ سندیت و اعتباری ندارد !!
  سریعا در این خصوص نامه کتبی به کارفرما بزنید و از ایشان رسید بگیرید ،
  و اگر رسید نداد نامه مذکور را به ایشان اظهارنامه قضایی نمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1
 1. سلام تبریک متقابل سال جدید در این قبیل موارد می بایستی بخشهای اصلی سازه نگهبان خرپایی حفظ شود برای اینکار بایستی از وضعیت موجود گود و سازه نگهبان بازدید دقیق بعمل آورد و در خصوص تداخل سازه اصلی با سازه نگهبان و نحوه ادامه اجرای سازه اصلی راهکارهای اجرایی طراحی و سپس به تائید مهندس محاسب رساند و بعدادامه مطلب ...

  سلام تبریک متقابل سال جدید
  در این قبیل موارد می بایستی بخشهای اصلی سازه نگهبان خرپایی حفظ شود برای اینکار بایستی از وضعیت موجود گود و سازه نگهبان بازدید دقیق بعمل آورد و در خصوص تداخل سازه اصلی با سازه نگهبان و نحوه ادامه اجرای سازه اصلی راهکارهای اجرایی طراحی و سپس به تائید مهندس محاسب رساند و بعد عملیات اجرایی را ادامه داد .
  مهندس عزیز در تلگرام و بدون بازدید گود که نمی توان راهکاریی به این پیچیدگی را ارائه کرد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام نقشه ازبیلت در حوادث بخصوص جانی در حین بهره برداری برای تبرئه مهندس ناظر بسیار راهگشا میباشد ، نقشه ازبیلت میبایستی توسط مجری ذیصلاح تهیه شود و سپس به تائید مهندس طراح و مهندس ناظر در هر کدام از رشته های مربوطه برسد ، در ضمن نقشه ازبیلت ضمیمیه شناسنامه فنی ساختمان نیز قرار میگیرد .

  سلام
  نقشه ازبیلت در حوادث بخصوص جانی در حین بهره برداری برای تبرئه مهندس ناظر بسیار راهگشا میباشد ، نقشه ازبیلت میبایستی توسط مجری ذیصلاح تهیه شود و سپس به تائید مهندس طراح و مهندس ناظر در هر کدام از رشته های مربوطه برسد ، در ضمن نقشه ازبیلت ضمیمیه شناسنامه فنی ساختمان نیز قرار میگیرد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام بر شما ابتدا بایستی نظریات کارشناسها خوانده شود و بعد نظرات اصحاب دعوا شنیده شود و بعد باید دید شما بعنوان وکیل بدنبال تبرئه چه کسی هستید ؟ سپس با بررسی نوع تصویری که پرونده در ذهن قاضی نقش بسته با تنظیم استراتژی روانی و حقوقی و مهندسی بطور توامان نسبت به تبرئه موکلتان اقدام فرمائید .

  سلام بر شما
  ابتدا بایستی نظریات کارشناسها خوانده شود و بعد نظرات اصحاب دعوا شنیده شود و بعد باید دید شما بعنوان وکیل بدنبال تبرئه چه کسی هستید ؟ سپس با بررسی نوع تصویری که پرونده در ذهن قاضی نقش بسته با تنظیم استراتژی روانی و حقوقی و مهندسی بطور توامان نسبت به تبرئه موکلتان اقدام فرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام مهندس عزیز بنده مشابه چنیین پرونده ای تاکنون ندیده و نشنیده ام ، اما در این روزگار وانفسا محتمل است مالکی بدلیل ناشاقول بودن ستون که باعث کاهش مساحت بنایش شده باشد هم از مجری و هم ناظرین طرح شکایت در محاکم قضایی کند ، در این قبیل موارد هم ناظر سازه و هم ناظر معماری میتوانند درصد تقصیر بگیرند ،ادامه مطلب ...

  سلام مهندس عزیز
  بنده مشابه چنیین پرونده ای تاکنون ندیده و نشنیده ام ، اما در این روزگار وانفسا محتمل است مالکی بدلیل ناشاقول بودن ستون که باعث کاهش مساحت بنایش شده باشد هم از مجری و هم ناظرین طرح شکایت در محاکم قضایی کند ، در این قبیل موارد هم ناظر سازه و هم ناظر معماری میتوانند درصد تقصیر بگیرند ، بهمین جهت توصیه میشود در خصوص ستونها حتما ناشاقولی آنها در زمان گزارش اسکلت بندی به شهرداری گزارش در موعد گردد تا شکایت چنیین مالکانی از ناظرینشان بی نتیجه بماند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. اظهار نامه قضایی بکنید به سرپرست کارگاه به آدرس کارگاه نه خیر ، فکس رسید قانونی نیست ولی می توانید نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکتتان بنویسید و موضوع تخلف سرپرست کارگاه را به مدیر عاملتان منعکس کنید .

  اظهار نامه قضایی بکنید به سرپرست کارگاه به آدرس کارگاه
  نه خیر ، فکس رسید قانونی نیست
  ولی می توانید نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکتتان بنویسید و موضوع تخلف سرپرست کارگاه را به مدیر عاملتان منعکس کنید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. مهندس جان وقتی میگوئیم مطالبمان پیش نیاز دارد برای فهمیدنشان ، همین است که این قبیل سوالات را نپرسید !! جوابش مفصل است مختصر عرض میکنم : بستگی به سببیت دارد ، اگر مدیر آپارتمان دستوری به نظافتچی بدهد که آن دستور لوازمات ایمنی نیاز داشته باشد و یا آنکه محیط کار نظافتچی ایمن نباشد مثلا سیم برقی لخت باادامه مطلب ...

  مهندس جان
  وقتی میگوئیم مطالبمان پیش نیاز دارد برای فهمیدنشان ، همین است که این قبیل سوالات را نپرسید !!
  جوابش مفصل است مختصر عرض میکنم : بستگی به سببیت دارد ، اگر مدیر آپارتمان دستوری به نظافتچی بدهد که آن دستور لوازمات ایمنی نیاز داشته باشد و یا آنکه محیط کار نظافتچی ایمن نباشد مثلا سیم برقی لخت باشد و امثال آن و نظافتچی بمیرد ، مدیر آپارتمان نیز درصد تقصیر خواهد گرفت . خواهشا صبور باشید و کل موضوعات را بطور کامل گوش کنید و منظم در ذهنتان طبقه بندی کنید تا پاسخ سوالاتتان را بتوانید پیدا کنید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3