تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس عزیز باید در گزارشتان از شهرداری بخواهید که مالک را وادار کند مسئول ایمنی در کارگاه بگذارد در غیر اینصورت ادامه فعالیت کاری بایستی در کارگاه تعطیل و متوقف گردد . توجه نمائید که مسئول ایمنی میبایستی دارای پروانه معتبر ایمنی از وزارت کار و تعاون باشد .

  سلام
  مهندس عزیز باید در گزارشتان از شهرداری بخواهید که مالک را وادار کند مسئول ایمنی در کارگاه بگذارد در غیر اینصورت ادامه فعالیت کاری بایستی در کارگاه تعطیل و متوقف گردد .
  توجه نمائید که مسئول ایمنی میبایستی دارای پروانه معتبر ایمنی از وزارت کار و تعاون باشد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 6
 1. سلام مهندس عزیز اینها قانون نیست !! نظریه کارشناسهاست ما در این خصوص وحدت رویه ثابت در کانون کارشناسها نداریم ولی طبق تعداد کثیر پرونده هایی که بنده جمع کرده ام عموم کارشناسهای محترم دادگستری در صورتیکه مسئول ایمنی گزارش عدم رعایت موارد ایمنی را به مراجع مربوطه قبل از وقوع حادثه نداده باشند به آنهاادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس عزیز اینها قانون نیست !!
  نظریه کارشناسهاست
  ما در این خصوص وحدت رویه ثابت در کانون کارشناسها نداریم ولی طبق تعداد کثیر پرونده هایی که بنده جمع کرده ام عموم کارشناسهای محترم دادگستری در صورتیکه مسئول ایمنی گزارش عدم رعایت موارد ایمنی را به مراجع مربوطه قبل از وقوع حادثه نداده باشند به آنها درصد تاثیر (یا تقصیر ) در نظریه خود میدهند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 2
 1. سلام بر عهده ناظر هماهنگ کننده و ناظری که مصالح را برای کار نظارت او بالا میبردند.

  سلام
  بر عهده ناظر هماهنگ کننده و ناظری که مصالح را برای کار نظارت او بالا میبردند.

  نمایش کمتر
  • 0
 • 5