تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام در چنین مواردی بایستی با هماهنگی شهرداری و کارشناس تفکیک ، قطعه فوق در پشت بام را بعنوان انباری جز اختصاصات واحد مورد نظرتان قرار دهید و سپس بعد از اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ سندهای تک برگی کامپیوتری در آن قطعه درخت بکارید و آنرا تبدیل به باغچه و آلاچیق نمائید . در این حالت این فضا از مشاعات تبدادامه مطلب ...

  سلام
  در چنین مواردی بایستی با هماهنگی شهرداری و کارشناس تفکیک ، قطعه فوق در پشت بام را بعنوان انباری جز اختصاصات واحد مورد نظرتان قرار دهید و سپس بعد از اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ سندهای تک برگی کامپیوتری در آن قطعه درخت بکارید و آنرا تبدیل به باغچه و آلاچیق نمائید .
  در این حالت این فضا از مشاعات تبدیل به اختصاصات شده و نمی تواند از سوی همسایگان مورد تهدید حقوقی جدی قرار بگیرد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 4