تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام بله ، دفتر خدمات درست می گوید ، اصل نقشه های جدید می بایستی نزد ناظر مربوطه باقی بماند و فقط ناظر مربوطه می بایستی تغییرات نقشه ها را طی گزارشی به شهرداری اعلام کند .

  سلام
  بله ، دفتر خدمات درست می گوید ،
  اصل نقشه های جدید می بایستی نزد ناظر مربوطه باقی بماند و فقط ناظر مربوطه می بایستی تغییرات نقشه ها را طی گزارشی به شهرداری اعلام کند .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 25