تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس عزیز اولا طرف قرار داد نظارت شما یا باید خود مالکین زمین باشند و یا کسانیکه که وکالت کاری از مالکین داشته باشند که در آن اختیار عقد قرارداد با ناظر به آنها داده شده باشد . ثانیا دستورکارها را هم میتوانید به خود مالکین و هم به وکیلشان که با او قرارداد نظارت امضا کرده اید و هم به مجری ذیصلاادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس عزیز
  اولا طرف قرار داد نظارت شما یا باید خود مالکین زمین باشند و یا کسانیکه که وکالت کاری از مالکین داشته باشند که در آن اختیار عقد قرارداد با ناظر به آنها داده شده باشد .
  ثانیا دستورکارها را هم میتوانید به خود مالکین و هم به وکیلشان که با او قرارداد نظارت امضا کرده اید و هم به مجری ذیصلاح و هم به پیمانکاران جز ابلاغ کرده و رسید دریافت نمائید .
  ثالثا توجه فرمائید مهمترین وظیفه مهندس ناظر دادن گزارشات در موعد به شهرداری است و دستور کار از لحاظ حقوقی در اهمیت خیلی کمتری از گزارشات قرار دارد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 33