تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

سلام جناب مهندس،وقت شما بخیر

در مورد ساختمانی که چندین سال پیش پروانه گرفته و ناظر انتخاب کرده ولی شروع بکار نکرده و پروانه آن منقضی شده و نیاز به صدور پروانه جدید دارد اگر بدون اخذ پروانه مجدد و بدون گزارش مهندس ناظر و صرفا با عقد قرارداد با ناظر شروع بکار نماید وظیفه ناظر چیست؟(ملک فاقد تخریب یا گودبرداری هست)

آیا چون هنوز مالک از شهرداری پروانه جدید نگرفته، ناظر مجاز به مکاتبه با شهرداری یا صدور شروع بکار هست یا خیر؟

ناظر در اینگونه موارد باید چطور عمل نماید؟

پاسخ مهندس میررضوی

عرض سلام و درود
شما بعنوان ناظر هر مرحله ای را که مالک اجرا کرده در موعد به شهرداری گزارش کنید ، لیکن در تمامی گزارشاتی که به شهرداری میدهید عین ترجیع بند بنویسید که مالک بدون تمدید پروانه ساختمانی جدید ، حق ادامه عملیات اجرایی را ندارد .

کمتر بخوان
  • 4

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
اگر تاریخ پروانه ساختمانی تمام شود ناظر می بایستی این موضوع را به شهرداری گزارش کند و از شهرداری تقاضا نماید که مالک را وادار کنند تا پروانه ساختمانی اش را تمدید نماید و لیکن اگر خواستید دستور توقف به همین دلیل بدهید توصیه میکنم حتما این دستور توقف را بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی بدهید تا مالک در آینده نتواند برایتان دردسری درست کند .

کمتر بخوان
  • 2