تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان

در چنیین حالتی ناظر بطور توافقی میتواند حق الزحمه نظارت  را از مالک بگیرد ، لیکن اگر کار به شورای انتظامی بکشد آنگاه از نظر شورای انتظامی و سازمان چون ناظر گزارش اتمام عملیات را داده دیگر  حق الزحمه نظارتی برایش تعلق نخواهد گرفت .

کمتر بخوان
  • 2