تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام و درود مهندس جان شما رسید دستور کار خودتان را از سازنده یعنی همان کسی که با او قرارداد نظارت را امضا کرده اید بگیرید کفایت میکند .

    سلام و درود
    مهندس جان شما رسید دستور کار خودتان را از سازنده یعنی همان کسی که با او قرارداد نظارت را امضا کرده اید بگیرید کفایت میکند .

    نمایش کمتر
    • 0
  • 34