تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان ، این دریچه های تبادل هوا می افتد داخل درز انقطاع و تا حدی تبادل هوا صورت میگیرد موقع اجرای ساختمانتان فقط خیلی دقت کنید که دریچه های تبادل هوای همسایه مسدود نشود !

  سلام
  مهندس جان ، این دریچه های تبادل هوا می افتد داخل درز انقطاع و تا حدی تبادل هوا صورت میگیرد
  موقع اجرای ساختمانتان فقط خیلی دقت کنید که دریچه های تبادل هوای همسایه مسدود نشود !

  نمایش کمتر
  • 0
 • 1