تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و درود سال نو شما هم مبارک توجه بفرمائید که شما طبق پروانه ساختمانی ناظر ساختمان هستید و بایستی به وظایف و تکالیف قانونی نظارتتان عمل کنید و در خصوص اختلافات ارثی فی مابین مالکین دخالت نکنید!

  سلام و درود
  سال نو شما هم مبارک
  توجه بفرمائید که شما طبق پروانه ساختمانی ناظر ساختمان هستید و بایستی به وظایف و تکالیف قانونی نظارتتان عمل کنید و در خصوص اختلافات ارثی فی مابین مالکین دخالت نکنید!

  نمایش کمتر
  • 0
 • 14