تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان در نظام فنی و اجرایی اگر بنا باشد ساختمانی در حوزه شهرداری احداث گردد حتما کارفرمای آن می بایستی پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه اخذ کند و اگر نکند متخلف است شاید هم هیچ نهاد بازرسی و قضایی به جان آن کارفرمای متخلف نیافتد ولی اگر یکی از این نهادهای نظارتی به این‌کارفرمای دولتی گیر بدادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  در نظام فنی و اجرایی اگر بنا باشد ساختمانی در حوزه شهرداری احداث گردد حتما کارفرمای آن می بایستی پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه اخذ کند و اگر نکند متخلف است شاید هم هیچ نهاد بازرسی و قضایی به جان آن کارفرمای متخلف نیافتد ولی اگر یکی از این نهادهای نظارتی به این‌کارفرمای دولتی گیر بدهند بیچاره اش میکنند همچنانکه قبلا کرده اند ، همانند آنکه شما با اتومبیلتان چراغ قرمز را رد کنید شاید پلیس نگیردتان ولی اگر شما را گرفت بیچاره تان میکند کما اینکه تا ابطال گواهینامه رانندگی و توقیف اتومبیل در پارکینگ به مدت طولانی و نوشتن جرایم سنگین برایتان مجازات تعیین میکنند !
  مهندس عزیز یادت باشد اگر بابت انجام تخلفی تو را مجازات نکردند نباید این مجازات نشدن برایت ایجاد حق نماید!!!!
  حتما جلسه ۱۵۰ را در همین خصوص برای زلزله کرمانشاه گوش بفرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3