تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و درود مهندس جان هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد . و در صورت تغادامه مطلب ...

  سلام و درود
  مهندس جان
  هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد .
  و در صورت تغییر مالک‌ نیاز نیست نام مالک‌ در پروانه ساختمانی عوض شود

  نمایش کمتر
  • 0
 • 29
 1. سلام مهندس جان این بندها را من هم دیده ام اهمیتی ندارد امضا کنید ، این بندها فقط بخشی از مسئولیتهای مهندسین ناظر است که در مقررات ملی آمده ، فقط اینجا یکبار دیگر هم بصورت طبقه بندی شده آمده است ، و با امضا آن مسئولیت جدیدی به گردن شما افزوده نخواهد شد .

  سلام مهندس جان
  این بندها را من هم دیده ام
  اهمیتی ندارد امضا کنید ،
  این بندها فقط بخشی از مسئولیتهای مهندسین ناظر است که در مقررات ملی آمده ، فقط اینجا یکبار دیگر هم بصورت طبقه بندی شده آمده است ، و با امضا آن مسئولیت جدیدی به گردن شما افزوده نخواهد شد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3
 1. سلام مهندس جان در نظام فنی و اجرایی اگر بنا باشد ساختمانی در حوزه شهرداری احداث گردد حتما کارفرمای آن می بایستی پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه اخذ کند و اگر نکند متخلف است شاید هم هیچ نهاد بازرسی و قضایی به جان آن کارفرمای متخلف نیافتد ولی اگر یکی از این نهادهای نظارتی به این‌کارفرمای دولتی گیر بدادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  در نظام فنی و اجرایی اگر بنا باشد ساختمانی در حوزه شهرداری احداث گردد حتما کارفرمای آن می بایستی پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه اخذ کند و اگر نکند متخلف است شاید هم هیچ نهاد بازرسی و قضایی به جان آن کارفرمای متخلف نیافتد ولی اگر یکی از این نهادهای نظارتی به این‌کارفرمای دولتی گیر بدهند بیچاره اش میکنند همچنانکه قبلا کرده اند ، همانند آنکه شما با اتومبیلتان چراغ قرمز را رد کنید شاید پلیس نگیردتان ولی اگر شما را گرفت بیچاره تان میکند کما اینکه تا ابطال گواهینامه رانندگی و توقیف اتومبیل در پارکینگ به مدت طولانی و نوشتن جرایم سنگین برایتان مجازات تعیین میکنند !
  مهندس عزیز یادت باشد اگر بابت انجام تخلفی تو را مجازات نکردند نباید این مجازات نشدن برایت ایجاد حق نماید!!!!
  حتما جلسه ۱۵۰ را در همین خصوص برای زلزله کرمانشاه گوش بفرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3