آیا اگر بابت حسن انجام کار چک دهیم معادل چک تضمین حساب میشه که ارزشی نداره؟ آیا حسن انجام کار همون تضمینه؟

پرسش

آیا اگر بابت حسن انجام کار چک دهیم معادل چک تضمین حساب میشه که ارزشی نداره؟ آیا حسن انجام کار همون تضمینه؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

خیر
حسن انجام کار مثل وجه التزام هست

پاسخ ( 1 )

  1. خیر
    حسن انجام کار مثل وجه التزام هست

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ