آیا تعیین بر وکف ساختمان به عهده ناظر است؟ وظایف ناظر دراین باره چیست؟

پرسش

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
وظایف ناظر فقط کنترل بر و کف تعیین شده توسط مالک با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و گزارش تخلف آن به شهرداری است .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    وظایف ناظر فقط کنترل بر و کف تعیین شده توسط مالک با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و گزارش تخلف آن به شهرداری است .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ