آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط شرکتهای حقوقی که مهر و امضا کمیته مجریان نظام مهندسی را در قرارداد مجری جعل نموده اند …

پرسش

باسلام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای مهندس میر رضوی.سوالی از محضر شریف جنابعالی در مورد شرکتهای حقوقی سازمان نظام مهندسی داشتم.آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط شرکتهای حقوقی که مهر و امضا کمیته مجریان نظام مهندسی را در قرارداد مجری جعل نموده اند قابل پیگیری در محاکم کیفری به سبب ماهیت حقوقی شرکت ( جاعل) میباشد یا خیر؟البته جعل توسط مدیرعامل شرکت برای یک قرارداد مجری صورت گرفته است.آیا کمیته مجریان هم به عنوان شخصیت حقوقی محسوب میشود؟ممنونم از لطف بیکرانی ک در حق شاگرد حقیرتون روا داشته اید.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
بله ، در محاکم قضایی قابل پیگیری هست
البته در خصوص جعل می توانید از جاعل یعنی مدیر عامل شرکت در دادسرا شکایت کنید که البته اثبات جعل کار بسیار دشواری است ،
همچنیین در خصوص کمیته مجریان میتوانید بدلیل استفاده از سند مجعول و ابطال این قرارداد مجری در دادسرا طرح شکایت نمائید و البته بایستی اسنادی مبنی بر آنکه این مهر متعلق به کمیته مجریان سازمان نیست به محکمه ارائه کنید تا بتوانید جرم فوق را اثبات نمائید .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام مهندس جان
  بله ، در محاکم قضایی قابل پیگیری هست
  البته در خصوص جعل می توانید از جاعل یعنی مدیر عامل شرکت در دادسرا شکایت کنید که البته اثبات جعل کار بسیار دشواری است ،
  همچنیین در خصوص کمیته مجریان میتوانید بدلیل استفاده از سند مجعول و ابطال این قرارداد مجری در دادسرا طرح شکایت نمائید و البته بایستی اسنادی مبنی بر آنکه این مهر متعلق به کمیته مجریان سازمان نیست به محکمه ارائه کنید تا بتوانید جرم فوق را اثبات نمائید .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ