آیا درز انقطاع فقط در مورد میلگردهای ستون باید اجرا شود یا در مورد میلگردهای پی هم باید لحاظ گردد؟

پرسش

سلام مهندس
آیا درز انقطاع فقط در مورد میلگردهای ستون باید اجرا شود یا در مورد میلگردهای پی هم باید لحاظ گردد؟
اگر پاسخ دهید ممنون میشوم
با تشکر

پاسخ مهندس میررضوی

زیر تراز پایه نیاز نیست درز انقطاع را رعایت کنید ، لیکن باید مراقب باشید وارد حریم خانه مردم نشوید
اینها را در کانال مفصلا شرح داده ایم

پاسخ ( 1 )

  1. زیر تراز پایه نیاز نیست درز انقطاع را رعایت کنید ، لیکن باید مراقب باشید وارد حریم خانه مردم نشوید
    اینها را در کانال مفصلا شرح داده ایم

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ