آیا ناظر میتواند با سازنده ی یک ساختمان در پروژه ای دیگر که هیچ گونه ارتباطی با پروژه تحت نظارت او ندارد رابطه مالی داشته باشد?

پرسش

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
بشرط آنکه شما ناظر هیچ ساختمانی نباشید که این سازنده مشغول ساخت و یا بطریقی پیمانکار آن باشد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    بشرط آنکه شما ناظر هیچ ساختمانی نباشید که این سازنده مشغول ساخت و یا بطریقی پیمانکار آن باشد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ