تبلیغات
چراجویی
  • 0

آیا ناظر میتواند با سازنده ی یک ساختمان در پروژه ای دیگر که هیچ گونه ارتباطی با پروژه تحت نظارت او ندارد رابطه مالی داشته باشد?

  • 0

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
بشرط آنکه شما ناظر هیچ ساختمانی نباشید که این سازنده مشغول ساخت و یا بطریقی پیمانکار آن باشد .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    بشرط آنکه شما ناظر هیچ ساختمانی نباشید که این سازنده مشغول ساخت و یا بطریقی پیمانکار آن باشد .

    • 0

You must login to add an answer.