تبلیغات
چراجویی
  • 0

آیا ناظر می تواند به خاطر نقایص فنی دستور توقف بدهد یا خیر؟

  • 0

سلام استاد من چند بار فایلتونو گوش دادم اما دقیق متوجه نشدم که آیا ناظر می تواند به خاطر نقایص فنی دستور توقف بدهد یا خیر؟ روشن بفرمایید
بسیار سپاسگزارم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

مهندس جان
نمی توانید بخاطر نقایص فنی دستور توقف در تمام جبهه های کاری را بدهید ! فقط میتوانید بگوئید مالک موظف است نقص آن ایراد فنی را برطرف کند و بعد ادامه کار بدهد ، مثلا آنکه به شهرداری در گزارش خودتان بنویسید : مالک را موظف نمائید میلگردهای تقویتی سقف سوم را در محور A حد فاصل آکسهای ۳ تا ۴ تکمیل نموده سپس مالک اقدام به بتن ریزی آن قسمت نماید .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. مهندس جان
    نمی توانید بخاطر نقایص فنی دستور توقف در تمام جبهه های کاری را بدهید ! فقط میتوانید بگوئید مالک موظف است نقص آن ایراد فنی را برطرف کند و بعد ادامه کار بدهد ، مثلا آنکه به شهرداری در گزارش خودتان بنویسید : مالک را موظف نمائید میلگردهای تقویتی سقف سوم را در محور A حد فاصل آکسهای ۳ تا ۴ تکمیل نموده سپس مالک اقدام به بتن ریزی آن قسمت نماید .

    • 0

You must login to add an answer.