آیا گزارش مرحله ای اشتباه یا گزارشی که باعث توقف کار شود و حالا تاحدود زیادی گزارش درستی باشد و باعث شود مالک در دادگاه علیه ناظر شکایت کند و ناظر محکوم شود جز …

پرسش

با سلام خدمت استاد میر رضوی
شاید این سوال بنده سوال خیلی از مهندسینی باشد که دیشب جواب نگرفتند
آیا گزارش مرحله ای اشتباه یا گزارشی که باعث توقف کار شود و حالا تاحدود زیادی گزارش درستی باشد و باعث شود مالک در دادگاه علیه ناظر شکایت کند و ناظر محکوم شود جز سهل انگاری و اشتباهات ناظر برای ایجاد خسارت به مالک محسوب شده و بیمه خسارت را می پردازد
با تشکر فراوان از استاد بزرگ
دعا می کنیم خداوند متعال شما را برای جماعت عظیم مهندسین حفظ و حراست نماید
لطفا کانال دیگری اگر امکان دارد ایجاد و تفسیر اشعار حافظ که بسیار آموزنده است را دنبال کنید
خداوند به شما صبر ایوب دهد و بدخواهان را به راه راست هدایت بنماید

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام و صبح بخیر
بله ، شرکت های بیمه کلیه خسارات مالی و جانی را که مهندسین ناظر و طراح در محاکم قضایی محکوم به پرداخت آن شوند پرداخت می نمایند ، قبلا اگر شرکت های بیمه خسارات های محکومیت های مهندسین را پرداخت نمینمودند می شد در دادگاه طرح شکایت از شرکت بیمه کرد و خسارت را از آن شرکت بیمه گرفت، اما اخیرا شرایط بهتر شده چون شرکت های بیمه بمنظور فروش بیمه نامه های خود به مهندسین با یکدیگر رقابت های جدی دارند و فقط کافی است یکی از شرکت های بیمه فقط خسارت محکومیت یک‌ مهندس را پرداخت ننماید آنگاه در فضای مجازی چنان آبروی و اعتبار آن شرکت بیمه در بازار فروش بیمه نامه خواهد رفت که اندازه نخواهد داشت .
باید خدا را شکر کنیم چون بنظر میرسد بعد از سالها دوباره دارد اعتبار و اتفاق نظر به جامعه مهندسین باز میگردد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام و صبح بخیر
    بله ، شرکت های بیمه کلیه خسارات مالی و جانی را که مهندسین ناظر و طراح در محاکم قضایی محکوم به پرداخت آن شوند پرداخت می نمایند ، قبلا اگر شرکت های بیمه خسارات های محکومیت های مهندسین را پرداخت نمینمودند می شد در دادگاه طرح شکایت از شرکت بیمه کرد و خسارت را از آن شرکت بیمه گرفت، اما اخیرا شرایط بهتر شده چون شرکت های بیمه بمنظور فروش بیمه نامه های خود به مهندسین با یکدیگر رقابت های جدی دارند و فقط کافی است یکی از شرکت های بیمه فقط خسارت محکومیت یک‌ مهندس را پرداخت ننماید آنگاه در فضای مجازی چنان آبروی و اعتبار آن شرکت بیمه در بازار فروش بیمه نامه خواهد رفت که اندازه نخواهد داشت .
    باید خدا را شکر کنیم چون بنظر میرسد بعد از سالها دوباره دارد اعتبار و اتفاق نظر به جامعه مهندسین باز میگردد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ