اینجانب ناظر هماهنگ کننده و عمران ملکی هستم که در حال تخریب است در این ملک دو مغاز است که به عنوان اتاق کارگری و دفتر کار …

پرسش

با سلام جناب اقای میر رضوی  ضمن تشکر و قدر دانی فراوان از زحمات جنابعالی یک سوال داشتم : اینجانب ناظر هماهنگ کننده و عمران ملکی هستم که در حال تخریب است در این ملک دو مغاز است که به عنوان اتاق کارگری و دفتر کار استفاده می شود . کنتور اصلی گاز جمع اوری شده ولی کنتور مغازه مانده است و سازنده ادعا می کند کنتور کارگاهی است و می گوید رفته ام نظام مهندسی و درخواست ناظر گاز داده ام ولی هیچ مجوزی به من نشان نمی دهند اتاقها را هم لوله کشی گاز کرده و بخاری گازی نصب کرده اند یک ابگرمکن و خوراک پزی هم در حیاط نصب کرده اند بخاری ها هم دودکش دارند و در انتها اچ هم نصب شده الان من چه گزارشی بایستی بدهم ؟ لطفا راهنمایی
ضمنا کارگاه مجری صوری هم دارد و من هم نمی خواهم در کار سازنده وقفه ایجاد شود .فرمایید .

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
موارد ایمنی مربوط به گرمایش و خوراک پزی اتاق کارگری را از لحاظ کیفیت و ایمنی مربوط به وسیله گرمایشی و شیلنگ گاز آنها و دودکش های آنها را بدقت بازدید و بررسی کنید ، و در صورتی که ایراد فنی و ایمنی داشت حتما با ذکر نواقص آن دستور توقف کل عملیات اجرایی را تا رفع نواقص و ایجاد ایمنی مربوطه به طور مکتوب به شهرداری و بازرسی اداره کار بدهید و رسید بگیرید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    موارد ایمنی مربوط به گرمایش و خوراک پزی اتاق کارگری را از لحاظ کیفیت و ایمنی مربوط به وسیله گرمایشی و شیلنگ گاز آنها و دودکش های آنها را بدقت بازدید و بررسی کنید ، و در صورتی که ایراد فنی و ایمنی داشت حتما با ذکر نواقص آن دستور توقف کل عملیات اجرایی را تا رفع نواقص و ایجاد ایمنی مربوطه به طور مکتوب به شهرداری و بازرسی اداره کار بدهید و رسید بگیرید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ