اگر در یک بیع نامه کلیه خیارات از طرفین ساقط شده باشد ولی برای فسخ معامله مبلغی معین شده باشد آیا فروشنده میتواند به دلیل پشیمانی معامله را فسخ کند؟

پرسش

جناب استاد سلام و عرض ادب.
اگر در یک بیع نامه کلیه خیارات از طرفین ساقط شده باشد ولی برای فسخ معامله مبلغی معین شده باشد آیا فروشنده میتواند به دلیل پشیمانی معامله را فسخ کند؟
لطفا کمک کنید گیر افتادم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز
هرگز در خصوص مبایعه نامه و قراردادهای مشابه اینگونه سوال نپرسید !! بایستی تمامی کلمه به کلمه مبایعه نامه با دقت خوانده شود و سپس اظهار نظر نمود ، اینگونه سوال پرسیدن شما را به خطا میبرد و به مشکلات جدی برخواهید خورد .
علی ایحال فقط آنچه که پرسیدید پاسخش “نه” است .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس عزیز
  هرگز در خصوص مبایعه نامه و قراردادهای مشابه اینگونه سوال نپرسید !! بایستی تمامی کلمه به کلمه مبایعه نامه با دقت خوانده شود و سپس اظهار نظر نمود ، اینگونه سوال پرسیدن شما را به خطا میبرد و به مشکلات جدی برخواهید خورد .
  علی ایحال فقط آنچه که پرسیدید پاسخش “نه” است .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ