تبلیغات
چراجویی
  • 0

اگر شخص حقیقی دارای پروانه مجری باشد می تواند همزمان طراحی روستایی مهر کند؟ اگر نه. در نهایت جریمه اش چیست؟

  • 0

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

این را باید از نظام مهندسی استانتان بپرسید
چون در این موارد رویه هر استان به استناد مصوبات هیات مدیره آن استانها می باشد .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. این را باید از نظام مهندسی استانتان بپرسید
    چون در این موارد رویه هر استان به استناد مصوبات هیات مدیره آن استانها می باشد .

    • 0

You must login to add an answer.