اگر مالک اسم سرپرست کارگاه را در قسمت سایر اشخاص بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت مالک در قبال اموال ننویسد ، آنگاه …

پرسش

استاد اگر مالک اسم سرپرست کارگاه را در قسمت سایر اشخاص بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت مالک در قبال اموال ننویسد ، آنگاه سرپرست کارگاه باید از چه نوع بیمه ای استفاده کند که مصون بماند؟

 

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

فعلا هیچ بیمه ای برایشان طراحی نشده است.

پاسخ ( 1 )

  1. فعلا هیچ بیمه ای برایشان طراحی نشده است.

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ