تبلیغات
چراجویی
  • 1

اگر مالک اسم سرپرست کارگاه را در قسمت سایر اشخاص بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت مالک در قبال اموال ننویسد ، آنگاه …

  • 1

استاد اگر مالک اسم سرپرست کارگاه را در قسمت سایر اشخاص بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت مالک در قبال اموال ننویسد ، آنگاه سرپرست کارگاه باید از چه نوع بیمه ای استفاده کند که مصون بماند؟

 

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

فعلا هیچ بیمه ای برایشان طراحی نشده است.

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

You must login to add an answer.