تبلیغات
چراجو

بابت داستان مبایعه نامه ماشین سانتافه، چطور مامور اظهار نامه برده به مکان طرف که نامشخص بوده ؟ مگه اظهار نامه میبرن نباید رسید از گیرنده بگیرند؟

بابت داستان مبایعه نامه ماشین سانتافه، چطور مامور اظهار نامه برده به مکان طرف که نامشخص بوده ؟ مگه اظهار نامه میبرن نباید رسید از گیرنده بگیرند؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام‌ دوست گرامی
اولا اظهار نامه نبردند ، بنده گفتم فروشنده بهتر آن بود اظهار نامه به آدرس مندرج در حساب بانکی خریدار را میداد…… ، اگر مخاطب اظهار نامه را نگیرد ، الصاق میکنند به یک آدرسی در همان منطقه، همه اینها را در جلسات اولیه توضیح داده ایم .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام‌ دوست گرامی
    اولا اظهار نامه نبردند ، بنده گفتم فروشنده بهتر آن بود اظهار نامه به آدرس مندرج در حساب بانکی خریدار را میداد…… ، اگر مخاطب اظهار نامه را نگیرد ، الصاق میکنند به یک آدرسی در همان منطقه، همه اینها را در جلسات اولیه توضیح داده ایم .

    • 0
ارسال یک پاسخ

ارسال یک پاسخ

پایتخت ایران کدام شهر است؟ به فارسی تایپ کنید ( تهران )