باعنایت به اینکه در پروانه اشتغال بکار مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان، صلاحیت نظارت آتش نشانی درج نگردیده و در حق الزحمه…

پرسش

سلام و درود بر مهندس میررضوی عزیزمشتاق دیدار و دعاگویتان هستم.

با توجه به ابلاغیه سازمان نظام مهندسی تهران به شرح ذیل:

“باعنایت به اینکه در پروانه اشتغال بکار مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان، صلاحیت نظارت آتش نشانی درج نگردیده و در حق الزحمه شرح خدمات مهندسی ایشان، مبلغ مربوط به حق الزحمه نظارت آتش نشانی تعریف نشده است و از طرف دیگر طبق روال موجود سازمان، طراحی و اجرای کارهای آتش نشانی توسط شرکت های مورد تائید سازمان آتش نشانی انجام و نظارت آن بعهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد، لذا این امر مشابه تائیدیه آسانسور، مشمول شرح خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی نیست.”ناظر مکانیک ما زیر بار نظارت بر سیستم اطفا حریق نمی رود.ساختمان ۵ طبقه مسکونی+ یک پیلوت+ یک پارکینگ استدرنقشه مکانیک اطفا حریق دیده شده است.من هم ناظر سازه و هماهنگ کننده هستم.

سوال:

-با توجه به این ابلاغیه نظام مهندسی در صورت بروز حادثه مقصر کدام ناظر هست؟
-ایا این ابلاغیه رافع مسولیت ناظر مکانیک و هماهنگ کننده در محاکم قضایی می تواند قرار بگیرد؟
-تکلیف پایان کار ساختمان با توجه به این ابلاغیه چیست؟
وظیفه اینجانب به عنوان هماهنگ کننده چیست؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان

طبق رویه هایی که در پرونده های حوادث ناشی از آتش سوزی از کارشناسان رسمی دادگستری و محاکم قضایی مشاهده کرده ایم ، مسئولیتهای اطفا و اعلام حریق در خسارتهای جانی و مالی حادث شده در زمان بهره برداری بر اساس قاعده علیت یعنی بررسی سببیت و مباشرت و معاونت و مشارکت …. رسیدگی میشود ، یعنی کلیه کسانی که در تائید اعلام و اطفا حریق که نقص داشته موثر بوده اند به نسبت تاثیرشان درصدی تقصیر میگیرند ، خواه میتواند ناظر یا طراح تاسیسات مکانیکی یا برقی باشد خواه ناظر هماهنگ کننده و یا شرکت تائید کننده استاندارد آتش نشانی باشد خواه میتواند مالک یا سازنده یا پیمانکار نصاب تاسیسات آتش نشانی باشد و خواه بهره بردارکننده و یا هر کس دیگری که به نوعی تاثیری در حادثه داشته باشد ، ما پرونده های بسیاری را در این خصوص در کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم که میتوانید جهت آموزش به آنها مراجعه کنید .
این قبیل بخشنامه ها و دستورالعملها را که فرمودید رافع مسئولیت مهندسین نیست ! ، شما حواستان باشد تاسیسات آتش نشانی معیوب یا ناقص را تائید نفرمائید که در صورت وقوع حادثه آتش سوزی بعلت نقص آنها درصدی هم شما تقصیر خواهید گرفت .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان

    طبق رویه هایی که در پرونده های حوادث ناشی از آتش سوزی از کارشناسان رسمی دادگستری و محاکم قضایی مشاهده کرده ایم ، مسئولیتهای اطفا و اعلام حریق در خسارتهای جانی و مالی حادث شده در زمان بهره برداری بر اساس قاعده علیت یعنی بررسی سببیت و مباشرت و معاونت و مشارکت …. رسیدگی میشود ، یعنی کلیه کسانی که در تائید اعلام و اطفا حریق که نقص داشته موثر بوده اند به نسبت تاثیرشان درصدی تقصیر میگیرند ، خواه میتواند ناظر یا طراح تاسیسات مکانیکی یا برقی باشد خواه ناظر هماهنگ کننده و یا شرکت تائید کننده استاندارد آتش نشانی باشد خواه میتواند مالک یا سازنده یا پیمانکار نصاب تاسیسات آتش نشانی باشد و خواه بهره بردارکننده و یا هر کس دیگری که به نوعی تاثیری در حادثه داشته باشد ، ما پرونده های بسیاری را در این خصوص در کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم که میتوانید جهت آموزش به آنها مراجعه کنید .
    این قبیل بخشنامه ها و دستورالعملها را که فرمودید رافع مسئولیت مهندسین نیست ! ، شما حواستان باشد تاسیسات آتش نشانی معیوب یا ناقص را تائید نفرمائید که در صورت وقوع حادثه آتش سوزی بعلت نقص آنها درصدی هم شما تقصیر خواهید گرفت .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ