با توجه به اینکه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با تحویل گزارش پایانکار توسط ناظر هماهنگ‌ کننده به مرجع صدور پروانه، دوره نظارت به پایان میرسد آیا ناظرین …

پرسش

سلام مهندس عزیز یک سوال داشتم
با توجه به اینکه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با تحویل گزارش پایانکار توسط ناظر هماهنگ‌ کننده به مرجع صدور پروانه، دوره نظارت به پایان میرسد آیا ناظرین مسئولیتی در قبال تخلف مالک بعد از تحویل این گزارش دارند؟ حتی اگر مالک نسبت به دریافت پایانکار از مرجع صدور پروانه اقدام نکند؟

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

ببینید پاسخ این پرسش بحث بسیار مفصلی است که به بخشی از آن در کانال حقوق مهندسی پرداخته ایم و بقیه را هم در جلسات آتی خواهیم گفت ، فی الحال که بنده فرصت ندارم پاسختان را برایتان در تلگرام تایپ کنم ،
مختصرا عرض کنم که :
بعد از صدور پایانکار کلی توسط شهرداری کار انجام نظارت توسط ناظر تمام میشود لیکن مسئولیت نظارت در زمان احداث تا عمر مفید ساختمان همچنان با ناظر است و اگر بهره بردار کننده تغییراتی در ساختمان بدهد که بعدها باعث خسارات جانی و مالی گردد که این تغییرات توسط کارشناس قابل تشخیص نباشد که مربوط به زمان بهره برداری است و یا آنکه ناظر نتواند ثابت کند که این تغییرات مربوط به زمان احداث نیست ، ناظر درگیر حادثه خواهد شد .
پاسخ سوال دوم
دادن گزارش اتمام عملیات و یا برگ سبز پایانکار چنانچه مالک پایانکار کلی را از شهرداری نگیرد ، باز ناظر بایستی حواسش جمع باشد و تغییرات جدید بعد از این تاریخ را به شهرداری اعلام کند تا جلوی پایانکار مالک را در شهرداری بگیرد .

پاسخ ( 1 )

 1. ببینید پاسخ این پرسش بحث بسیار مفصلی است که به بخشی از آن در کانال حقوق مهندسی پرداخته ایم و بقیه را هم در جلسات آتی خواهیم گفت ، فی الحال که بنده فرصت ندارم پاسختان را برایتان در تلگرام تایپ کنم ،
  مختصرا عرض کنم که :
  بعد از صدور پایانکار کلی توسط شهرداری کار انجام نظارت توسط ناظر تمام میشود لیکن مسئولیت نظارت در زمان احداث تا عمر مفید ساختمان همچنان با ناظر است و اگر بهره بردار کننده تغییراتی در ساختمان بدهد که بعدها باعث خسارات جانی و مالی گردد که این تغییرات توسط کارشناس قابل تشخیص نباشد که مربوط به زمان بهره برداری است و یا آنکه ناظر نتواند ثابت کند که این تغییرات مربوط به زمان احداث نیست ، ناظر درگیر حادثه خواهد شد .
  پاسخ سوال دوم
  دادن گزارش اتمام عملیات و یا برگ سبز پایانکار چنانچه مالک پایانکار کلی را از شهرداری نگیرد ، باز ناظر بایستی حواسش جمع باشد و تغییرات جدید بعد از این تاریخ را به شهرداری اعلام کند تا جلوی پایانکار مالک را در شهرداری بگیرد .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ