تبلیغات
چراجویی
  • 0

بعنوان هماهنگ کننده (ناظر سازه)؛ خلافهای دیگر ناظرها(معماری) نیز به شهرداری گزارش میشود. این کار استاد درست است؟

  • 0

سلام استاد جسازتا مزاحم میشم؛ استاد بعنوان هماهنگ کننده (ناظر سازه)؛ خلافهای دیگر ناظرها(معماری) نیز به شهرداری گزارش میشود. این کار استاد درست است؟ببخشید مزاحم شدم.

 

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

سلام
هماهنگ کننده اول بایستی تخلفات مربوط به هر یک از رشته ها را به ناظرهای مربوطه شان کتبا اطلاع دهد و از آنها تقاضای اظهار نظر کند ، اگر آنها ترتیب اثر ندادند به سازمان استان کتبا موضوع را اطلاع بدهد و باز اگر نتیجه ای حاصل نشد آنگاه به شهرداری گزارش میکنید .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    هماهنگ کننده اول بایستی تخلفات مربوط به هر یک از رشته ها را به ناظرهای مربوطه شان کتبا اطلاع دهد و از آنها تقاضای اظهار نظر کند ، اگر آنها ترتیب اثر ندادند به سازمان استان کتبا موضوع را اطلاع بدهد و باز اگر نتیجه ای حاصل نشد آنگاه به شهرداری گزارش میکنید .

    • 0

You must login to add an answer.