ترکهای مویی در محل خم بعضی از میلگردهای فونداسیون دیدم و از سازنده خواستم میلگرد رو ببره آزمایشگاه . اما جواب آزمایش…

پرسش

سلام و صبح بخیر
ترکهای مویی در محل خم بعضی از میلگردهای فونداسیون دیدم و از سازنده خواستم میلگرد رو ببره آزمایشگاه . اما جواب آزمایش کشش و خمش مشکلی نشون نداد ..ولی من قبول نکردم و توی گزارش قبل بتن ریزی خواستار برچیدن میلگردها شدم لیکن شهرداری و سازنده به گزارش من ترتیب اثری ندادند و سازنده فونداسیون را بتن ریزی کرد بعد بتن ریزی شهرداری از سازنده خواسته تاییدیه ناظر برای فونداسیون بیاره . راه حل چیه ؟ متشکرم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
در حال حاضر شما بعنوان ناظر بایستی قضاوت مهندسی بکنید و این بستگی تام به قضاوت ناظر دارد ، می توانید به استناد نتایج آزمایش میلگرد فونداسیون را تائید کنید و همچنین می توانید به استناد گزارش در موعدتان فونداسیون را تائید نکنید .
خودتان باید قضاوت کنید و بنده نباید بجای شما قضاوت کنم .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    در حال حاضر شما بعنوان ناظر بایستی قضاوت مهندسی بکنید و این بستگی تام به قضاوت ناظر دارد ، می توانید به استناد نتایج آزمایش میلگرد فونداسیون را تائید کنید و همچنین می توانید به استناد گزارش در موعدتان فونداسیون را تائید نکنید .
    خودتان باید قضاوت کنید و بنده نباید بجای شما قضاوت کنم .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ