تنظیم سند رسمی دال بر رضایت شاکی و قاعده حقوقی “ابراء دینی که سبب ….” اگر از شاکی در سند رضایت در قالب صلحنامه “حق شکایت کیفری و مدنی” هم اسقاط میشد شاکی…

پرسش

سلام در خصوص موضوعی که قبل حکم قطعی فرمودید تنظیم سند رسمی دال بر رضایت شاکی و قاعده حقوقی “ابراء دینی که سبب ….” اگر از شاکی در سند رضایت در قالب صلحنامه “حق شکایت کیفری و مدنی” هم اسقاط میشد شاکی دیگه نمیتونست طرح دعوی بکنه. و کار به هیات های چندین نفره کارشناسی نمیکشید و حتی اگر میکشید و درصدها کلا عوض هم میشدن ناظر تبرئه میشد . تنظیم سند رسمی طرفین کامل نبوده و در نتیجه مراجعه مهندس ناظر به بیمه و ایفای خسارت بدون حکم قضایی خسارت خورده و گرنه راه حل های حقوقی بسیاری موجود هست.
با تشکر

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

بله ،
مشکل مهندس ناظر فوق با تنظیم “سند صلح آتی” قابل حل بود ، نه با تنظیم رضایت نامه و تعهد نامه !!
البته ما هم در این کانال قصد نداریم از سند صلح آتی به مهندسین چیزی بگوئیم ، چون میتواند آسیب های جدی ای به تعهدات نظارتی آنها بزند .

پاسخ ( 1 )

  1. بله ،
    مشکل مهندس ناظر فوق با تنظیم “سند صلح آتی” قابل حل بود ، نه با تنظیم رضایت نامه و تعهد نامه !!
    البته ما هم در این کانال قصد نداریم از سند صلح آتی به مهندسین چیزی بگوئیم ، چون میتواند آسیب های جدی ای به تعهدات نظارتی آنها بزند .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ