تبلیغات
چراجویی
  • 0

دررابطه با جلسه ۱۰۸ دررابطه با سنگ نما اگر ناظر در گزارش مربوطه بنویسد که در زمان هایی که اینجانب نظارت مستمر میکردم سنگ ها دارای اسکوپ…

  • 0

سلام دررابطه با جلسه ۱۰۸ دررابطه با سنگ نما
اگر ناظر در گزارش مربوطه بنویسد که در زمان هایی که اینجانب نظارت مستمر میکردم سنگ ها دارای اسکوپ بودند میتواند اگر سنگی سقوط کرد ناظر را کمک کند
سپاس از شکیبایی شما

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
نه ، با این‌گزارش مسئولیت ناظر که بیشتر میشود !!

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

You must login to add an answer.