درسامانه ابفا پنج چک لیست طراحی شده بعنوان الزامات تاسیسات مکانیکی که باید در نهایت درسیستم تایید تا مرحله نهایی اخذ انشعاب صورت گیرد ایا رعایت چک لیستها کفایت میکند یا تمامی مواردی که به…

پرسش

استاد محترم بنده در کلاس اخیر شما شرکت کردم لطفا به سوالات زیر اگر مقدور است پاسخ فرمایید
۱-درسامانه ابفا پنج چک لیست طراحی شده بعنوان الزامات تاسیسات مکانیکی که باید در نهایت درسیستم تایید تا مرحله نهایی اخذ انشعاب صورت گیرد ایا رعایت چک لیستها کفایت میکند یا تمامی مواردی که به ناظر مکانیک در تمامی ساختمانهای بالای ۱۵۰۰متر مربوط است باید رعایت شود؟
۲-مرز مسولیت های ناظر تاسیسات و ناظر گاز کجاست چون بعضی موارد را در کلاس مشترک مطرح فرمودید ایا میتوان تفکیکی ارایه نمود باتشکر

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

نه خیر ، آن پنج تا چک لیست کافی نیست ، فقط نمایشی است !
مرز ناظر گاز و تاسیسات مکانیکی کمی مخدوش است ، اما همینقدر بدانید ناظر تاسیسات مکانیکی میبایستی کار ناظر گاز را دقیقا دوباره چک کند ، لاکن ناظر گاز فقط کارهای مربوط به دودکش و لوله گاز و دریچه تبادل هوا را میبایستی کنترل نماید .

پاسخ ( 1 )

  1. نه خیر ، آن پنج تا چک لیست کافی نیست ، فقط نمایشی است !
    مرز ناظر گاز و تاسیسات مکانیکی کمی مخدوش است ، اما همینقدر بدانید ناظر تاسیسات مکانیکی میبایستی کار ناظر گاز را دقیقا دوباره چک کند ، لاکن ناظر گاز فقط کارهای مربوط به دودکش و لوله گاز و دریچه تبادل هوا را میبایستی کنترل نماید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ