درصورت عدم اجرای نقشه های مصوب و اجرانمودن نقشه های اجرایی؛ در صورتیکه مجری به مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی ننماید چه مسئولیتها…

پرسش

باسلام و احترام، ضمن تشکر از زحمات حضرتعالی، لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید:

درصورت عدم اجرای نقشه های مصوب و اجرانمودن نقشه های اجرایی؛ در صورتیکه مجری به مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی ننماید چه مسئولیتها و مشکلاتی متوجه مجری حقیقی می شود.

 پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

مهندس عزیز شما میبایستی طی مکاتباتی این تخلفات مالک را هم به ناظر و هم به شهرداری و هم سازمان و هم به خود مالک کتبا اعلام نموده و رسید بگیرید  در غیر اینصورت برایتان تخلف انتظامی محسوب خواهد شد .

لطفا جلسه ۲۹ کانال حقوق مهندسی را در این خصوص گوش بفرمائید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام

    مهندس عزیز شما میبایستی طی مکاتباتی این تخلفات مالک را هم به ناظر و هم به شهرداری و هم سازمان و هم به خود مالک کتبا اعلام نموده و رسید بگیرید  در غیر اینصورت برایتان تخلف انتظامی محسوب خواهد شد .

    لطفا جلسه ۲۹ کانال حقوق مهندسی را در این خصوص گوش بفرمائید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ