در ابتدای تراک شماره ۴ از جلسه ۱۰۹ در رابطه با گزارش به شهردای مبنی بر تغییر سازه ای که فرمودید مالک را موظف کنیم به اینکه…

پرسش

با سلام . آقای مهندس در ابتدای تراک شماره ۴ از جلسه ۱۰۹ در رابطه با گزارش به شهردای مبنی بر تغییر سازه ای که فرمودید مالک را موظف کنیم به اینکه این تغییرات را به تایید محاسب برساند ” آیا می توانیم در انتها بجای نوشتن “استحکام سازه….”بنویسیم که در غیر اینصورت انطباق نقشه های سازه با اجرای عملیات ساختمانی مورد تایید اینجانب نمی باشد؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

بله میتوانید ،
ولی نوشتن جمله استحکام سازه مورد تائید نیست برای تحریک شهرداری جهت الزام مالک به آنکه برود و نقشه جدید سازه را تهیه کند بسیار موثرتر است .

پاسخ ( 1 )

  1. بله میتوانید ،
    ولی نوشتن جمله استحکام سازه مورد تائید نیست برای تحریک شهرداری جهت الزام مالک به آنکه برود و نقشه جدید سازه را تهیه کند بسیار موثرتر است .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ