در اکثر ساختمان های ۲یا ۳طبقه در زمان لوله کشی اقدام به سوراخ کردن تیرها کرده و یا در زمان بتن ریزی غلاف(به قطر۱۲تا۲۰ سانت) می گذارند و معمولاً ناظر…

پرسش

سلام استاد در اکثر ساختمان های ۲یا ۳طبقه در زمان لوله کشی اقدام به سوراخ کردن تیرها کرده و یا در زمان بتن ریزی غلاف(به قطر۱۲تا۲۰ سانت) می گذارند و معمولاً ناظر بعد از تائید در زمان تیغه چینی متوجه می شود در این صورت باید گزارش عدم استحکام داد و پایانکار ندهیم؟

 

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

باید گزارش را در موعد اعلام کنید ، اگر دیر فهمیدید و مالک در شورای انتظامی از ناظر شکایت کند برای ناظر هم تخلف انتظامی میباشد و در صورت دادن گزارش عدم استحکام و نیاز به طرح تقویت از سوی محاسب اگر مالک در دادگاه هم از ناظر شکایت کند ، ناظر هم میبایستی درصدی از هزینه طرح تقویت را طبق نظر کارشناس دادگستری پرداخت کند .

پاسخ ( 1 )

  1. باید گزارش را در موعد اعلام کنید ، اگر دیر فهمیدید و مالک در شورای انتظامی از ناظر شکایت کند برای ناظر هم تخلف انتظامی میباشد و در صورت دادن گزارش عدم استحکام و نیاز به طرح تقویت از سوی محاسب اگر مالک در دادگاه هم از ناظر شکایت کند ، ناظر هم میبایستی درصدی از هزینه طرح تقویت را طبق نظر کارشناس دادگستری پرداخت کند .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ