تبلیغات
چراجویی
  • 0

در جلسه صدو هفت در تراک ۹ چرا با وجود مجری ذیصلاح مالک ۴۰درصد تقصیر می گیرد؟ با تشکر

  • 0

با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی سوالی از محضر حضرتعالی دارم در جلسه صدو هفت در تراک ۹ چرا با وجود مجری ذیصلاح مالک ۴۰درصد تقصیر می گیرد؟ با تشکر

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

علت آنکه در آن پرونده مالک هم تقصیر گرفت آنستکه ، کلیه قراردادهای اجرایی ساختمان را شخص خود مالک با پیمانکاران جزء منعقد نموده بود و مجری ذیصلاح هیچ دخالتی در قراردادها با پیمانکاران جز نداشت ، یعنی جرم مالک مباشرت بود و جرم مجری ذیصلاح ترک فعل بود ، شرح پرونده گود تهرانپارس را در کانال با دقت گوش کنید .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. علت آنکه در آن پرونده مالک هم تقصیر گرفت آنستکه ، کلیه قراردادهای اجرایی ساختمان را شخص خود مالک با پیمانکاران جزء منعقد نموده بود و مجری ذیصلاح هیچ دخالتی در قراردادها با پیمانکاران جز نداشت ، یعنی جرم مالک مباشرت بود و جرم مجری ذیصلاح ترک فعل بود ، شرح پرونده گود تهرانپارس را در کانال با دقت گوش کنید .

    • 0

You must login to add an answer.