در جلسه ۱۰۷ ام که توضیح دادید پایش نقشه ها با مجری ذیصلاح است ، اگر مهندس ناظر به شهرداری نبود مجری را گزارش کرده باشد و شهرداری اقدامی نکرده باشد می توان در صورت وقوع حادثه…

پرسش

سلام و خسته نباشید، جناب آقای میررضوی . در جلسه ۱۰۷ ام که توضیح دادید پایش نقشه ها با مجری ذیصلاح است ، اگر مهندس ناظر به شهرداری نبود مجری را گزارش کرده باشد و شهرداری اقدامی نکرده باشد می توان در صورت وقوع حادثه شهرداری را مقصر کرد چون مجری معرفی نکرده با توجه به گزارش ناظر که نبود مجری ذیصلاح را گفته است؟

پاسخ مهندس میررضوی

نه صرفا به این دلیل بلکه اگر ناظر مثلا عدم رعایت موارد ایمنی را به شهرداری گزارش کرده باشد ولی شهرداری ترتیب اثری نداده باشد و حادثه پیش بیاید ، آنگاه شهرداری هم تقصیر خواهد گرفت .

پاسخ ( 1 )

  1. نه صرفا به این دلیل بلکه اگر ناظر مثلا عدم رعایت موارد ایمنی را به شهرداری گزارش کرده باشد ولی شهرداری ترتیب اثری نداده باشد و حادثه پیش بیاید ، آنگاه شهرداری هم تقصیر خواهد گرفت .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ