در پرونده سقوط کودک از بین نرده های راه پله، مهندس طراح معمار برای نکشیدن دیتایل نرده های راه پله در …

پرسش

سلام استاد
چرا در مباحث سفر اول، در پرونده سقوط کودک از بین نرده های راه پله، مهندس طراح معمار برای نکشیدن دیتایل نرده های راه پله در نقشه های معماری، درصد تقصیر میگیرد ولی در پرونده مربوط به شهر قم که توالتها در جهت قبله اجرا شده بود، طراح معمار به علت نکشیدن راستای توالت در نقشه معماری و صرفا نوشتن عبارت W.C تبرئه میگردد و درصد تقصیر متوجه ناظر معماری و سازنده میگردد؟ سپاس بیکران.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
در این پرونده فرض هیات کارشناسی دادگستری آن بود که همین که محل “جانمایی” سرویس بهداشتی را طراح نقشه های معماری کشیده کفایت میکند لیکن نظارت بر جهت قبله اجرا نکردن کاسه توالت بر عهده ناظر معماری بوده و اگر طراح معمار جهت کاسه توالت را در نقشه اش رو به قبله میکشید قطعا درصدی هم او تقصیر میگرفت اما چون اساسا آن را نکشیده تبرئه شده است .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    در این پرونده فرض هیات کارشناسی دادگستری آن بود که همین که محل “جانمایی” سرویس بهداشتی را طراح نقشه های معماری کشیده کفایت میکند لیکن نظارت بر جهت قبله اجرا نکردن کاسه توالت بر عهده ناظر معماری بوده و اگر طراح معمار جهت کاسه توالت را در نقشه اش رو به قبله میکشید قطعا درصدی هم او تقصیر میگرفت اما چون اساسا آن را نکشیده تبرئه شده است .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ