در یک کار نظارت برق اماکن با مالک قرارداد بستم و اداره برق بدون تایید ناظر کنتور برق را وصل کرده مسیولیت قانونی و حقوقی من با توجه …

پرسش

سلام جناب مهندس

در یک کار نظارت برق اماکن با مالک قرارداد بستم و اداره برق بدون تایید ناظر کنتور برق را وصل کرده مسیولیت قانونی و حقوقی من با توجه به عدم تاییده چیست خواهشمندم راهنمایی کنید.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان

این موضوع را بایستی کتبا به رئیس اداره برق و سازمان نظام مهندسی و ناظر هماهنگ کننده منعکس کنید .
اگر شما تائیدیه ای نداده باشید و کنتور برق مشترک را نصب کرده باشند آنگاه مسئولیت آن با اداره برق و ناظر هماهنگ کننده خواهد بود .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    این موضوع را بایستی کتبا به رئیس اداره برق و سازمان نظام مهندسی و ناظر هماهنگ کننده منعکس کنید .
    اگر شما تائیدیه ای نداده باشید و کنتور برق مشترک را نصب کرده باشند آنگاه مسئولیت آن با اداره برق و ناظر هماهنگ کننده خواهد بود .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ