سازنده قطر فلکه خم میلگردهای فونداسیون را رعایت نکرده و خاموت دور بولت زیر بیس پلیتها را بصورت یو اجرا کرده که در موعد (قبل از بتن ریزی فونداسیون) گزارش خلاف دار …

پرسش

سلام مهندس.خدا اجر شما را در آگاهی رساندن به جامعه مهندسین میلیاردها برابر کند.
ناظر یک کار اسکلت فلزی با جواز ۹۰۰ متر در تهران هستم.سازنده قطر فلکه خم میلگردهای فونداسیون را رعایت نکرده و خاموت دور بولت زیر بیس پلیتها را بصورت یو اجرا کرده که در موعد (قبل از بتن ریزی فونداسیون) گزارش خلاف دار رد کرده ام.حال بتن فونداسیون ریخته شده و شهرداری جلوگیری کرده.اگر محاسب نقشه ها را طبق موارد اجرا شده عوض کند آیا میتوانم از سازنده بپذیرم؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان و تشکر از لطف شما

اگر مهندس محاسب نقشه ای بدهد که وضعیت اجرا شده فوق را در آن ترسیم کرده و آنرا تائید نموده باشد آنگاه شما هم می توانید گزارش بدون خلافی به شهرداری بدهید و در آن‌بنویسید که فونداسیون مطابق نقشه های محاسباتی اجرا گردیده است .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان و تشکر از لطف شما
    اگر مهندس محاسب نقشه ای بدهد که وضعیت اجرا شده فوق را در آن ترسیم کرده و آنرا تائید نموده باشد آنگاه شما هم می توانید گزارش بدون خلافی به شهرداری بدهید و در آن‌بنویسید که فونداسیون مطابق نقشه های محاسباتی اجرا گردیده است .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ