شما فرمودین ما ابتدا برگ تعهد نظارت را به مالک بدهیم و بعد از اینکه جواز صادر شد و مسئولیت ماهم شروع شد، شروع به کار مالک را منوط به امضای…

پرسش

جناب مهندس عزیز

با توجه به اینکه در جلسه ۱۵۷ و در جریان پرونده ای که بررسی کردین و باتوجه به نظر کارشناسان در آن پرونده، (در مورد نظارت مقیم و مستمر ) شما فرمودین ما ابتدا برگ تعهد نظارت را به مالک بدهیم و بعد از اینکه جواز صادر شد و مسئولیت ماهم شروع شد، شروع به کار مالک را منوط به امضای قرارداد کنیم. و تاریخ قرارداد هم تاریخ صدور جواز بزنیم.

حال که بنا شد ما در قرارداد ذکر کنیم که شروع کار منوط به معرفی مجری باشد، از طرفی در این جلسه ۱۵۷ بنا شد شروع به کار با امضای قرارداد باشد.

حال با این شرایط چه راهکاری پیشنهاد میفرمایید؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
ببین مهندس جان
منظور این بود که بعد از صدور پروانه ساختمانی هر وقت مالک تقاضای شروع بکار کرد شما میگوئید اول بیاید قرارداد نظارت را با شما امضا کند(در قرارداد تاریخ شروع آنرا تاریخ صدور جواز مینویسید) سپس میگوئید برود بیمه نامه های ساختمانش را هم تهیه کند و بعد قرارداد مجری ذیصلاح را هم در سازمان ثبت نماید ، آنگاه است که شما به او برگه شروع بکار را خواهید داد ،
لطفا جلسات ما را از ابتدا به ترتیب گوش بفرمائید و از آخر و یا بطور متفرقه گوش نکنید! گیج میشوید .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  ببین مهندس جان
  منظور این بود که بعد از صدور پروانه ساختمانی هر وقت مالک تقاضای شروع بکار کرد شما میگوئید اول بیاید قرارداد نظارت را با شما امضا کند(در قرارداد تاریخ شروع آنرا تاریخ صدور جواز مینویسید) سپس میگوئید برود بیمه نامه های ساختمانش را هم تهیه کند و بعد قرارداد مجری ذیصلاح را هم در سازمان ثبت نماید ، آنگاه است که شما به او برگه شروع بکار را خواهید داد ،
  لطفا جلسات ما را از ابتدا به ترتیب گوش بفرمائید و از آخر و یا بطور متفرقه گوش نکنید! گیج میشوید .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ