صاحب واحد میتواند جاکفشی خود را در پاگرد راه پله قرار دهد؟ با توجه به این که راه پله جزئی و کلی مشاعات است و حق استفاده برای همه هست

پرسش

استاد صاحب واحد میتواند جاکفشی خود را در پاگرد راه پله قرار دهد؟ با توجه به این که راه پله جزئی و کلی مشاعات است و حق استفاده برای همه هست

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

نه نمی تواند در قانون تملک آپارتمانها این موضوع صراحتا گفته شده که ممنوع است .

پاسخ ( 1 )

  1. نه نمی تواند در قانون تملک آپارتمانها این موضوع صراحتا گفته شده که ممنوع است .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ