ما در شرکت پیمانکاری کار میکنیم که عنوان قراردادی نداریم ولی در زیر صورت وضعیت ها زیر ناظر بلوک را امضا میکنیم میخواستم بدونم در صورت …

پرسش

استاد ما در شرکت پیمانکاری کار میکنیم که عنوان قراردادی نداریم ولی در زیر صورت وضعیت ها زیر ناظر بلوک را امضا میکنیم میخواستم بدونم در صورت وقوع مشکل یا حادثه ای آیا ما درصد میگیریم در موارد صورت جلسه تحویل به ناظر مشاور که ما از طرف پیمانکار امضا میکنیم چطور ؟ با سپاس

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز
نوع سوالتان نشان میدهد به مباحث ما عنایتی ندارید .
تقصیر گرفتن بستگی تام به سببیت و مباشرت و تاثیر شما بطور مستقیم یا غیر مستقیم به نوع حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت اعم از جانی و مالی شده است دارد .
در ثانی تقصیر گرفتن بستگی دارد که شما بنا به اختیاراتی که دارید به نفرات پائین دست تان دستور کار داده اید و تخلفات پیمانکاران و کارگران را به بالادستتان مکاتبه کرده اید .
ثالثا میبایستی نوع حادثه توسط کارشناس دادگستری دقیقا با تمام جزئیات بازسازی و بررسی شود تا مشخص گردد هر کدام از سبب ها چگونه تاثیری در وقوع حادثه می توانند داشته باشند .
چگونه توقع دارید با یک پرسش ساده در تلگرام بدون مشخص کردن جزئیات و بازسازی صحنه حادثه ، تقصیر شما در چنیین موضوعی مشخص گردد ؟

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس عزیز
  نوع سوالتان نشان میدهد به مباحث ما عنایتی ندارید .
  تقصیر گرفتن بستگی تام به سببیت و مباشرت و تاثیر شما بطور مستقیم یا غیر مستقیم به نوع حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت اعم از جانی و مالی شده است دارد .
  در ثانی تقصیر گرفتن بستگی دارد که شما بنا به اختیاراتی که دارید به نفرات پائین دست تان دستور کار داده اید و تخلفات پیمانکاران و کارگران را به بالادستتان مکاتبه کرده اید .
  ثالثا میبایستی نوع حادثه توسط کارشناس دادگستری دقیقا با تمام جزئیات بازسازی و بررسی شود تا مشخص گردد هر کدام از سبب ها چگونه تاثیری در وقوع حادثه می توانند داشته باشند .
  چگونه توقع دارید با یک پرسش ساده در تلگرام بدون مشخص کردن جزئیات و بازسازی صحنه حادثه ، تقصیر شما در چنیین موضوعی مشخص گردد ؟

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ